Nusipelniusiai gydytojai suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas

Sekmadienį Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, minint Šv. Antano atlaidus ir Kretingos 770 metų jubiliejui dedikuotą miesto šventę, vyko Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo, Kultūros ir meno premijos laureatų pagerbimo ceremonija. Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenei sveikatos apsaugos srityje Garbės piliečio vardo apdovanojimą įteikė Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojai Janei Leščiauskienei.

Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo bei Kultūros ir meno premijų laureatų pagerbimo ceremonija jau daugelį metų yra neatsiejama Kretingos miesto šventės ir Šv. Antano atlaidų dalis. Paprastai šventės metu Garbės piliečio vardas suteikiamas tik vienam asmeniui, per iškilmes iškilmingai įteikiamos Garbės piliečio regalijos. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Garbės piliečio titulas šiuo metu jau suteiktas 47 Kretingai nusipelniusioms asmenybėms.

Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, pasižymėjusiems iškiliais darbais ir pasiekimais Kretingos rajono bendruomenei ūkio, verslo plėtros, sveikatos apsaugos, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, ilgalaikės visuomeninės veiklos ir kitose srityse, už kilnius poelgius bei Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje. Šiemet garbingas titulas suteiktas gydytojai Janei Leščiauskienei, kuri karteniškius gydo jau daugiau kaip 40 metų, yra apdovanota Lietuvos gydytojo garbės ženklu.

Ne mažiau svarbi ceremonija Kretingos miesto šventės ir Šv. Antano atlaidų metu yra Kultūros ir meno premijų laureatų pagerbimas. Šiemet Kretingos rajono savivaldybės taryba Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir meno premiją skyrė trims kultūros ir meno kūrėjams bei dviems kolektyvams.

Už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą Kultūros ir meno premija skirta Ingridai Šilgalytei, archeologinės tekstilės meistrei.

Už aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą bei reikšmingą etninės kultūros puoselėjimą Kultūros ir meno premija skirta Vitalijai Valeikienei, Kretingos rajono Kultūros centro Vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvo „Kitep“ vadovei.

Už išskirtinį scenos meno (teatro) puoselėjimą bei pristatymą, rajono reprezentavimą užsienio šalyse Kultūros ir meno premija skirta Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui „Atžalynas“, teatro vyriausioji režisierė Auksė Antulienė.

Už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą bei realizuojamus vertingus projektus Kultūros ir meno premija taip pat skirta Aurimui Rapaliui, Salantų kultūros centro renginių organizatoriui ir Kretingos rajono Salantų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupei „Salanta“, vadovė Alma Preibienė, už išskirtinį scenos meno (šokio) puoselėjimą bei pristatymą. Laureatai sekmadienį buvo išvykę į Lietuvos vakarų krašto dainų šventę Klaipėdoje, tad paskirtosios premijos ir laureatų ženklai jiems bus įteikti Salantų miesto šventės metu.

Susiję skelbimai