Neprižiūrimų statinių sąraše – 37 objektai

Pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų pateiktus duomenis, Kretingos miesto ir rajono teritorijoje šiuo metu dar yra 37 statiniai, kurių techninė būklė neatitinka esminių statiniams keliamų techninių reikalavimų, nustatytų normatyviniuose statybos techniniuose ar statinio saugos ir paskirties dokumentuose. Todėl šiems objektams siūloma taikyti maksimalų 3 proc. tarifą nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės, vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-147 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo“ 1.4 p. (sprendimas galioja ir 2021 m.). 

Seniūnijų seniūnai, vizualiai įvertinę statinių techninę būklę, iki rugpjūčio 1 d. Savivaldybės administracijai pateikė seniūnijose esančių apleistų ir neprižiūrimų, nenaudojamų ar naudojamų ne pagal nustatytą naudojimo paskirtį statinių, kuriuos siūlo apmokestinti padidintu nekilnojamojo turto mokesčiu, sąrašus. Savivaldybės administracijos specialistai, patikslinę duomenis dėl pastatų naudojimo paskirties, nuosavybės, sudarė preliminarų tokių statinių sąrašą. Į jį pateko šie nekilnojamojo turto objektai, esantys Kretingos mieste: seniai nenaudojamas viešbutis Mėguvos g., apleistos gamybinės patalpos ir pastatai Klaipėdos g., mechaninis cechas bei sandėliavimo pastatas buvusio „Laisvės“ fabriko Klaipėdos g. teritorijoje, neprižiūrimas, fiziškai pažeistas mokslo paskirties pastatas Malūno g., apgriuvęs degalinės–dispečerinės pastatas, sandėliavimo paskirties pastatas Tiekėjų g., seniai pagal paskirtį nebenaudojamas konditerijos cechas Vytauto g., radijo centro ir transformatorinės pastatai Kluonalių g.

Nemažai apleistų statinių tebėra ir rajono seniūnijose – tai: stalių dirbtuvės Kretingsodžio k., sandėliavimo patalpos Padvarių k., dirbtuvės ir gamybos paskirties pastatas Lino g., Kūlupėnų k., gyvenamasis namas su sandėliu Kalvų g., Tuzų k., nenaudojamas, apleistas kultūros namų pastatas Pušyno g., Juodupėnų k., gamybinis bei administracinis pastatai Tolių g., Kluonalių k., daržinės pastatas Raguviškių k., kino teatras su duonos kepykla M. Valančiaus g., mokymo dirbtuvės A. Salio g., Salantuose, fiziškai pažeistas, avarinės būklės Laukžemės dvaras Saulėtekio g., Laukžemės k., avarinės būklės darželio pastatas Laukžemės k., prekybos paskirties pastatas, sandėliavimo pastatai Vaineikių k., Darbėnų seniūnijoje, bulvių saugykla Sodžiaus g., Senosios Įpilties k., kompresorinės pastatas Laukžemės k., administracinis pastatas su parduotuve Skuodo g., malūno pastatas Palangos g., Darbėnų seniūnijoje, neremontuojamas prekybos paskirties pastatas (kavinės, katilinės ir parduotuvės patalpos) Plungės g. Kartenoje. Dauguma šių objektų neprižiūrimi ne vienerius metus.

„Apleisti pastatai Savivaldybės administracijos akiratyje išlieka visus metus. Jų savininkus nuolat raginame prižiūrėti, tvarkyti savo nuosavybę, likviduoti avarinę būklę, kad pastatai nekeltų aplinkiniams grėsmės. Kai kurie statinių savininkai reaguoja į įspėjimus“, – sakė Statybos skyriaus vyr. specialistė Janina Gedvilienė.

Visų preliminariame sąraše esančių objektų savininkai dar turės galimybę paaiškinti, kada ketina pradėti tvarkyti jiems priklausančius pastatus.

Artimiausiu metu asmeniškai gavę pranešimus per 30 dienų Savivaldybės administracijai neprižiūrimų pastatų savininkai gali pateikti duomenis, įrodančius, kad statiniai neatitinka apleistiems objektams taikomų kriterijų, arba dokumentus, įrodančius, kad esamą statinių būklę ar statinių naudojimą ne pagal paskirtį sąlygoja tam tikros aplinkybės, kaip tai numatyta 2018 m. birželio 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-196 patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo nuostatomis. Pasitikslinti, ar patalpos (statiniai) nėra įtraukti į minėtą sąrašą, galima Statybos skyriuje (Savanorių g. 29A, Kretinga, 101 kab.), tel. (8 445) 44 547 arba seniūnijoje, kurios teritorijoje yra statinys.

Galutinį sąrašą Savivaldybės tarybai planuojama teikti tvirtinti spalio mėnesį, vėliau jis bus pateiktas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri administruoja nekilnojamojo turto mokestį.

Susiję skelbimai