Naujus mokslo metus ugdymo įstaigos pasitinka atsinaujinusios

Šią savaitę Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė, Statybos skyriaus vedėja Rima Lukauskienė, Švietimo komiteto pirmininkas Tomas Abelkis ir komiteto narys Darius Petreikis lankėsi Kretingos rajono ugdymo įstaigose, kurios pavaldžios savivaldybei, kur vertino jų pasiruošimą naujiems mokslo metams, apžiūrėjo atliktus remonto darbus, domėjosi vykdomais projektais. Taip pat buvo išklausytos švietimo įstaigų vadovų išsakytos problemos, su kuriomis susiduriama ir svarstoma, kokios būtų galimybės jas išspręsti iki šių metų pabaigos, o nesant galimybei – kitais metais, kai bus sudarinėjamas savivaldybės biudžetas.

Pasak Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos Astos Burbienės, pokyčiai, kurie vyksta savivaldybės ugdymo įstaigose, maloniai džiugina.

„Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje sumontuota lauko klasė – modernus kupolas, skirtas neformaliam mokinių ugdymui siekiant sudominti ir įtraukti juos į ugdymo procesą, įrengtas karjeros kabinetas ir psichologo konsultacijų sensorinis kambarys, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje įrengta kalbų laboratorija ir gamtos mokslų kabinetas, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje įrengta gamtamokslinė laboratorija 1–10 klasių mokiniams, kurioje atliekami gamtos mokslų tiriamieji ir praktiniai darbai, Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre įsigyta STEAM mokymui, praktiniam patyriminiam mokymui techninių kūrybinių „Fab Lab“ dirbtuvių įranga, sukurta netradicinė ugdymo erdvė – lauko klasė – mokyklos teritorijoje, įsigyti 2 išmanieji ekranai interaktyvaus ugdymo, virtualių mokymo aplinkų plėtrai, lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ įsigyta nauja techninė ir kompiuterinė įranga vidaus patalpose: įrengtos interaktyviosios edukacinės grindys „Funtronic“ salėje, interaktyvi lenta priešmokyklinėje grupėje, išmaniosios grindys salėje“, – vardindama 2021–2022 metų pokyčius sakė A. Burbienė.

Šiemet Kretingos rajono švietimo ir ugdymo įstaigas iš viso lankys daugiau nei 6000 vaikų.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigas iš viso lankys 1357, priešmokyklinio – 381, bendrojo ugdymo – 4465 vaikai, o bendrai – net 121 vaiku daugiau nei pernai metais.

 

Susiję skelbimai