Mobingas darbe – atpažinkite ir netylėkite

Visuomenėje vis daugiau dėmesio skiriant emocinei sveikatai, Kretingos rajono savivaldybės administracija siekia užtikrinti darbuotojams galimybę pranešti apie patiriamą mobingą ir sulaukti savalaikės pagalbos iš administracijos vadovų.

Savivaldybės administracijos pastato, Savanorių g. 29A, Kretinga, II aukšte, greta posėdžių salės įrengta administracijos mobingo skundų dėžutę, kurioje galima palikti nusiskundimus dėl patiriamo mobingo iš kolegų, savivaldybės administracijos padalinių, administracijos ir savivaldybės vadovų ar politikų.

Administracijos vadovo Egidijaus Viskonto teigimu, „yra itin svarbu rūpintis institucijos darbuotojais, jų fizine bei emocine sveikata, nes tik patenkinti ir laimingi žmonės gali kokybiškai dirbti ir įgyvendinti jiems keliamas užduotis. Pernai per visą Lietuvą nuvilnijęs Kretingos rajono savivaldybės mero Antano Kalniaus mobingo skandalas, besikreipiančių asmenų gausa dėl patiriamų emocinio ar net institucinio smurto apraiškų verčia imtis priemonių. Mobingo skundų dėžutės atsiradimas savivaldybėje yra mažas žingsnis link saugesnės darbo aplinkos kūrimo. Tikiuosi, kad darbuotojai įveiks galimo susidorojimo baimes ir išdrįs kalbėti“.

Svarbu nepamiršti, kad Darbo kodekse įtvirtinta prievolė darbdaviams užtikrinti, kad darbo aplinkoje darbuotojas nepatirtų priešiškų, neetiškų, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į darbuotojo ar jų grupių garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą, ar kuriais siekiama darbuotoją, o gal net jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį. Darbo kodekso 30 straipsnis užtikrina darbuotojų garbės ir orumo gynimą, o Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsnis teigia pareigą užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, visais su darbu susijusiais aspektais. Šiuo atveju, darbdavys privalo vykdyti ir vertinti psichosocialinių veiksnių profesinę riziką, įgyvendinti darbo pobūdį atitinkančias prevencines organizacines ir technines priemones profesinei rizikai šalinti bei imtis visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti.

Susiję skelbimai