Marijono Daujoto progimnazijoje kuriamas STEAM „IMU“ centras

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija dalyvauja Tūkstantmečio mokyklų programoje.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuota „Tūkstantmečio mokyklų“ programa numato iki 2026-ųjų vidurio skirti paramą 150-čiai savivaldybių pasirinktų ir nustatytus kriterijus atitinkančių mokyklų, kuria būtų siekiama gerinti mokymo aplinką, pirkti įrangą, priemones, sukurti naują ar atnaujinti infrastruktūrą, ugdyti mokyklų vadovų, pedagogų kompetencijas.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolita Vaickienė, įvertinusi parengtą progimnazijos STEAM informatinio mąstymo ugdymo centro vizualizaciją bei numatytas vykdyti veiklas, teigė, kad „itin svarbu, jog Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatyta „Tūkstantmečio mokyklų“ programa gali padėti visiems vaikams, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, suteikti lygias galimybes ir gerinti bendrus mokymosi rezultatus. M. Daujoto progimnazijoje kuriamame STEAM „IMU“ centre numatytos 3 erdvės – robotikai 15 darbo vietų, IT/matematikai – 30 darbo vietų, 3 D technologijoms, gamtos mokslams – 30 darbo vietų – įsikurs tam pritaikytoje, bet šiuo metu neįveiklintoje progimnazijos pastogės erdvėje.“.

Marijono Daujoto progimnazijai bus skirta lėšų pastogės remontui, siekiant, kad STEAM ugdymas stiprintų bei teiktų didžiausią naudą rajono moksleiviams bei visai švietimo bendruomenei.

M. Daujoto progimnazijos STEAM „IMU“ vizualizacija

 

Susiję skelbimai