„Litgrid“ vadovas R. Masiulis: „Darbėnai yra strategiškai svarbi Lietuvos elektros perdavimo sistemos vieta“

Birželio 10-ąją Kretingos rajono savivaldybėje lankėsi „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis kartu su Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro vadovu Mindaugu Ivanavičiumi, Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro komandos vadovu Algirdu Damijonaičiu ir komunikacijos atstovais, kur dalyvaujant Kretingos rajono savivaldybės vadovams, Darbėnų seniūnijos seniūnui Alvydui Poškiui, Savivaldybės vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjai Sigutei Jazbutienei, UAB „Kretingos vandenys“ direktoriui Tomui Jurgučiui pristatė 330 kV Darbėnų skirstyklos ir 330 kV linijos Darbėnai–Bitėnai statybos darbus, išskyrė kuo svarbus Kretingos rajonas bei koks progresas laukia įgyvendinus sinchronizacijos projektus per Vakarų Lietuvos teritoriją.

„Per jūsų teritoriją ateis Lietuvai pigi elektros energija, o nuo mūsų projektų sėkmės priklausys, kokia elektros kaina bus Lietuvoje. Jeigu projektus pavyks sėkmingai įgyvendinti pritrauksime investuotojus, tai labai tikėtina, kad galėsime vystyti pramonę, nes elektra bus pigi“, – pažymėjo „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.

„Labai džiugu, kad pas mus atsiranda šis Lietuvai svarbus strateginis objektas. Dirbdamas Žemės ūkio ministerijos viceministru paraginau Nacionalinę žemės tarnybą, kad projekto derinimai vyktų operatyviai ir greitai, kai pamačiau, kad planuojamas naujas infrastuktūros objektas mano gimtajame rajone. Savivaldybėje taip pat su specialistais sutarėme, kad šių projektų derinimas vyktų prioriteto tvarka“, – išgirdęs padėkos žodžius administracijai už greitą projektų derinimą sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas.

330 kV skirstykla Vakarų Lietuvoje yra vienas svarbiausių sinchronizavimo projektų – jis integruos į bendrą sistemą naują jūrinę jungtį su Lenkija „Harmony Link“.

„Darbėnai yra strategiškai svarbi Lietuvos elektros perdavimo sistemos vieta, kurioje prasidės „Harmony Link“ jūrinė jungtis su Lenkija. Naujoji skirstykla jungtį apjungs su nauja statoma 330 kV oro linija Darbėnai–Bitėnai ir jau veikiančia oro linija Klaipėda–Grobinė“, – sakė Rokas Masiulis.

Darbėnų skirstykla planuojama „Litgrid“ įsigytoje teritorijoje Žynelių kaime. Per šią teritoriją eina 300 kV linijos Klaipėda–Grobinė trasa, aplink veikia vėjo jėgainės. Darbėnų skirstykla Žynelių kaime bus sujungta su Pagėgių savivaldybėje esančia Bitėnų pastote nauja beveik 140 km ilgio oro linija Darbėnai–Bitėnai. 

330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai ir Kruonio HAE–Bitėnai užtikrins patikimą perdavimo tinklo veiklą, nutiesus jūrinę jungtį su Lenkija „Harmony Link“ ir atsijungus nuo aukštos įtampos elektros perdavimo linijų Rusijos Kaliningrado srityje bei Baltarusijoje. Naujosios linijos sujungs Darbėnus, kuriuose prasidės „Harmony Link“ jungtis, su Lietuvos sistemos rezervą šiuo metu užtikrinančia Kruonio hidroakumuliacine elektrine, įsikūrusia tarp Kauno ir Elektrėnų.

330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statybos projektą sudaro du etapai. Pirmuoju rekonstruojama linijos Klaipėda–Grobinė atkarpa nuo būsimos Darbėnų pastotės iki Kretingos–Klaipėdos rajonų ribos. Rekonstrukcijos metu linija keičiama iš viengrandės į dvigrandę. Naujai užbaigtas projektavimo ir rangos darbų pirkimas apima antrąjį etapą: linijos Klaipėda–Grobinė rekonstrukciją Klaipėdos rajone, statomą 12 km ilgio naują linijos atkarpą aplink Klaipėdos ir Gargždų miestus bei rekonstruojamą maždaug 80 km linijos Klaipėda–Šyša–Bitėnai atkarpą nuo naujai pastatytos linijos iki Bitėnų transformatorių pastotės. Didžioji linijos dalis bus rekonstruojama keičiant atramas ir pridedant antrąją grandį esamų linijų apsaugos zonos ribose, nauja atkarpa, apeinanti Gargždų ir Klaipėdos miestus, suformuos naują apsaugos zoną.

Pabaigus abu etapus, 140 km ilgio linija Darbėnai–Bitėnai sujungs Kretingos savivaldybėje planuojamą Darbėnų pastotę su Pagėgių savivaldybėje esančia Bitėnų pastote.

Bendrovės „Litgrid atstovai informavo, kad pradėjus Darbėnuose statyti skirstyklą, keliai bus sutvarkyti atitinkama danga, kad atlaikytų sunkiąją techniką. Taip pat atsižvelgdami į Kretingos rajono Darbėnų seniūnijos seniūno išsakytas problemas dėl keliuose sukeliamų dulkių, kai yra statomos atramos ir važiuoja sunkiasvorės mašinos, pažadėjo šią problemą išspręsti palaistant druskos tirpalu, kad gyventojams nesukeltų nepatogumų.

Linijos Darbėnai–Bitėnai projektavimo ir statybos darbus atliks tiekėjų grupė, kurią sudaro bendrovės „Kauno tiltai“ ir „Litenergoservis“. Linijos Kruonio HAE-Bitėnai projektavimo ir rangos darbus jungtinės veiklos pagrindu atliks įmonės „Connecto Lietuva“, „Connecto Eesti AS“, „Empower AS“ ir „Empower – Fidelitas“. Numatoma abiejų projektų darbų pabaiga – 2025 m.

Susiję skelbimai