Lietuvos liaudies dailės konkurso „Aukso vainikas“ Klaipėdos regiono laureatai - Kretingos krašto tautodailininkai

2005 m., Lietuvos nacionalinio kultūros centro iniciatyva, pradėta rengti kasmetė respublikinė konkursinė liaudies meno paroda-konkursas „Aukso vainikas“. Renginiu palaikomos ir populiarinamos tos kūrybos kryptys, kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis. Tokie kūriniai – tai mūsų šalies aukso fondas, užtikrinantis tolesnį liaudies meno gyvybingumą ir tąsą. Kasmet išrenkami ir aukso vainikais apdovanojami geriausi liaudies meistrai. Vertinama už geriausius penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo (skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai), taikomojo (tekstilė, keramika, medžio dirbiniai, kalvystė, juvelyrika, paprotiniai dirbiniai – margučiai, verbos, sodai) meno ir kryždirbystės (kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kt.) darbus.

Pretendentų atranka vyksta dviem etapais: pirmajame ture geriausi meistrai išrenkami dešimtyje apskričių, o antrajame, respublikiniame, ture trys iš jų – po vieną taikomosios, vaizdinės dailės ir kryždirbystės atstovą – paskelbiami geriausiais metų meistrais.

2022 metais rugsėjo 30 d. Klaipėdos regiono konkursinės liaudies meno parodos-konkurso „Aukso vainikas“ tautodailininkų kūrybos darbų paroda „Kai kalba sielos“ duris atvėrė Dovilų etninės kultūros centre. Savo kūrybos darbus eksponavo 10 Kretingos krašto tautodailininkų. Pirmą kartą parodoje dalyvavo tapytojos Laimutė Kasparavičienė ir Janina Budrienė.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro sudaryta komisija paskelbė geriausius Klaipėdos regiono konkursinės liaudies meno parodos-konkurso „Aukso vainikas“ meistrus. Kretingos krašto du tautodailininkai tapo laureatais:  taikomosios dailės srityje – LR meno kūrėjas Adolfas Andriejus Viluckis, meno ir kryždirbystės – tautodailininkas Alioyzas Pocius. Jų kūrybos darbai bus eksponuojami respublikinėje parodoje-konkurse „Aukso vainikas“ Gelgaudiškio dvare Šakių rajone.

Susiję skelbimai