Kviečiame teikti paraiškas vietos bendruomenių veikloms finansuoti

Kviečiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas nuo š. m. balandžio 8 d. iki gegužės 3 d. teikti paraiškas veikloms iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto finansuoti.

Finansavimas skiriamas šioms veikloms vykdyti:

  1. bendruomeninių organizacijų steigimo ir įstatų keitimo išlaidoms kompensuoti pagal faktiškai patirtas išlaidas (iki 200 Eur);

  2. kultūros, sporto ir kitiems renginiams, švietimo, užimtumo veikloms bei išvykoms organizuoti;

  3. viešųjų erdvių, kultūros paveldo objektų ir gyvenamosios aplinkos kokybei gerinti;

  4. bendruomenių projektams/iniciatyvoms, skatinantiems miesto ar kaimo plėtrą, gyventojų iniciatyvumą, ugdantiems partnerystę, bendruomeniškumą, kuriantiems patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką rajone, pagal faktiškai patirtas išlaidas (iki 1 200 Eur);

  5. materialinei bazei stiprinti (iki 1000 Eur);

  6. įgyvendintų projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų ar valstybės biudžeto lėšų, kofinansavimo išlaidoms kompensuoti (iki 1 500 Eur);

  7. kanceliarinių prekių, kuro išlaidų kompensavimas (iki 100 Eur).

Didžiausia galima paramos suma vienam projektui yra 4 000 Eur.

Užpildyta paraiška , pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtinta organizacijos antspaudu (jei subjekto įstatuose antspaudas numatytas), jos priedai ir lydraštis pristatomi Savivaldybės administracijai, siunčiami registruotu laišku, įteikiami pašto kurjerio adresu: Kretingos  rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT97111, Kretinga arba skenuoti atsiunčiami el. paštu [email protected].

Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Informaciją dėl paraiškų teikimo ir vykdymo teikia Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Vencienė tel. +370 445 74139 arba el. paštu [email protected].

Teisės aktas, reglamentuojantis bendruomeninių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatus:

Susiję skelbimai