Kviečiame susipažinti su mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. priemonių planu

Kviečiame susipažinti su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano 1 priedo „Kretingos rajono savivaldybės mokyklų ir švietimo centro steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2024 metų priemonių planas“ pakeitimo projektu – „Kretingos rajono savivaldybės mokyklų ir švietimo centro steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“.

Priemonių plano projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 metų gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1110 „Dėl Lietuvos Respubliko Vyriausybės 2011 metų birželio 19 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pastabas ir pasiūlymus dėl priemonių plano projekto iki 2022 m. vasario 7 d. galima pateikti Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriui el. paštu [email protected]