Kviečiame pasinaudoti galimybe gauti finansavimą verslui

Kretingos rajono savivaldybė kviečia smulkiojo verslo subjektų atstovus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Parama gali pasinaudoti tiek pradedantys verslą, tiek jau vykdantys veiklą verslininkai. Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 30 d.

Finansavimas teikiamas:

1. Pradinėms įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusioms išlaidoms iš dalies padengti, bet ne daugiau kaip 150 eurų tinkamų padengti išlaidų. Pradines įmonės steigimo išlaidas sudaro mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas, įmonės antspaudo gamybos išlaidos;

2. Išlaidoms, patirtoms dalyvaujant parodose, kuriose pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos, konferencijose bei kvalifikacijos kėlimo mokymuose, iš dalies padengti (iki 40 proc.), bet ne daugiau kaip 600 eurų. Dalyvavimo parodose išlaidas sudaro: registracijos mokestis, parodos ploto nuoma, stendų dizainas ir įranga. Verslo subjektų vadovų ir/ar darbuotojų dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo mokymuose išlaidų dalinis kompensavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip 3 mėn. trukmės) darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir/ar tobulinti jų profesines žinias ir įgūdžius;

3. Įrangos ir darbo priemonių (darbo procese naudojami įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ir kiti reikmenys, išskyrus transporto priemones) įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti iki 1000 eurų, bet ne daugiau kaip 40 proc. tinkamų padengti išlaidų (verslo subjektams ši programos parama teikiama vieną kartą per 5 metus nuo įmonės įregistravimo dienos);

4. Verslo planų, investicinių ir kitų projektų, rinkos tyrimų, mokslinių tiriamųjų darbų, paraiškų paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų gauti rengimo išlaidoms padengti iki 500 eurų, bet ne daugiau kaip 60 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų;

5. Nekilnojamojo turto nuomos išlaidoms kompensuoti pradedantiems verslininkams iki 1000 eurų, bet ne daugiau kaip 80 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų (nuomos ar subnuomos sutartis privalo būti įregistruota VĮ Registrų centre, o prie prašymo skirti lėšas pridedamas Nekilnojamojo turto registro išrašas). Verslo subjektams ši programos parama teikiama vieną kartą per 2 metus nuo įmonės įregistravimo dienos;

6. Naujai kuriamos interneto svetainės išlaidoms padengti iki 300 Eur. Interneto programėlės, interneto parduotuvės ar panašaus pobūdžio elektroninių priemonių diegimo paslaugų išlaidoms padengti iki 1000 Eur. Kartu su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais turi būtų pateikiama nuoroda į sukurtą elektroninę priemonę.

Daugiau informacijos apie reikalavimus paraiškos teikimui rasite Paramos verslui skyrimo nuostatuose.

Paraiškos paramai gauti formą rasite čia.

Paraiška teikiama Savivaldybės administracijai: Savanorių g. 29A, Kretinga, arba skenuota el. paštu [email protected]. Kontaktai pasiteirauti: Lukrecija Lengvinė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. +370 445 74138, el. paštu [email protected].

Susiję skelbimai