Kultūros dienos proga pasveikinti Kretingos rajono kultūros darbuotojai

Kretingoje penktadienį iškilmingai paminėta Kultūros diena – šia proga rajono kultūros darbuotojai buvo pakviesti į šventinį vakarą, jiems įteiktos padėkos.

Susirinkusius pasveikino Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius, LR Seimo narys Antanas Vinkus.

Renginio metu Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius įteikė padėkas už profesinius pasiekimus ir nuveiktus darbus: Auksei Antulienei, Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ vyr. režisierei, Jonitai Beniušienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos dailininkei, Violetai Čėsnienei, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorei, Andriui Gaubiui, Kretingos rajono kultūros centro scenografui, Nerijui Gedminui, Kretingos rajono kultūros centro E. Radžiaus teatro vyr. režisieriui, Jolantai Grigalauskienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Laukžemės filialo vyresniajai bibliotekininkei, Edita Gliožerienei, Darbėnų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojai, Artūrui Juškai, Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų skyriaus vedėjui, Jolantai Japertienei, Kretingos rajono kultūros centro Vydmantų skyriaus meno vadovei, Laimai Jonauskaitei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėjai, Vidai Kanapkienei, Kretingos muziejaus direktorei, Birutei Karčauskienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorei, Astai Kliknienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Šukės filialo vyresniajai bibliotekininkei, Juliui Kanarskui, Kretingos muziejaus direktorės pavaduotojui muziejininkystei, Nijolei Kalvienei, Kretingos muziejaus jaunesniajai muziejininkei-etnografei, Jolantai Klietkutei, Kretingos muziejaus vyriausiajai muziejininkei-istorikei, Aidai Mikutienei, Kretingos rajono kultūros centro Laukžemės skyriaus vedėjai, Lolitai Miežienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresniajai metodininkei, Vilijai Macienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialo vyresniajai bibliotekininkei, Irmantui Norkui, Salantų kultūros centro meno vadovui, Jūratei Norkuvienei, Kretingos rajono kultūros centro Kartenos skyriaus meno vadovei, Aurimui Rapaliui, Salantų kultūros centro renginių organizatoriui, Pranui Razmui, Kretingos rajono kultūros centro direktoriui, Kristinai Rimienei, Kretingos rajono kultūros centro kamerinio choro „Kristale“ vadovei, Mildai Rogačiovienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo vyresniajai bibliotekininkei, Eglei Rimkienei, Kretingos muziejaus Archeologijos ir istorijos skyriaus vedėjai, Paulinai Sutkutei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei, Rita Šukienei, Salantų kultūros centro etnokultūros specialistei, Gaivilei Tamašauskienei, VšĮ „Šv. Antano dienos centras“ užsiėmimų vadovei, Ritai Valiukienei, Kretingos rajono kultūros centro Jokūbavo skyriaus meno vadovei, Rimantui Varkojui, Kretingos rajono kultūros centro Kartenos skyriaus meno vadovui, Janinai Vaičekauskienei, Kretingos rajono kultūros centro Kartenos skyriaus vedėjai, Ritai Viskontienei, Krteingos rajono kultūros centro Kalniškių skyriaus vedėjai, Alvydui Vozgirdui, Kretingos rajono kultūros centro Šukės skyriaus meno vadovui, Aušrinei Zulumskytei, Kretingos rajono kultūros centro renginių organizatorei, Antanui Žvinkliui, Salantų kultūros centro Žvainių skyriaus meno vadovui.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Vinkus Kultūros ministro padėkos raštus įteikė Kretingos rajono kultūros centro direktoriaus pavaduotojai Vitai Urbonienei, Kretingos rajono kultūros centro Meno skyriaus vedėjai-etnokultūros specialistei Dianai Brazdeikienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresniąjai bibliotekininkei Zofijai Mačiuvienei, gidei, Kretingos muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkei Dianai Jomantaitei-Jonaitienei, Salantų kultūros centro direktorei Stasei Preibienei.

Pasaulinei kultūros dienai skirtą renginį vainikavo Samantos Tinos iš Latvijos akustinis koncertas.

Susiję skelbimai