Kretingos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių pristatymas

Kretingos rajonas pasižymi savitumu, tradicijomis ir papročiais. Tai suteikia tapatybės ir tęstinumo pojūtį. Anot LR Kultūros ministro S. Kairio – „puoselėti ir išlaikyti tą savitumą yra ir mūsų pareiga, ir uždavinys, ir teisė“.

Praėjusių metų vasarą vykusiame Kartenos festivalyje „Kuršių genties vartus pravėrus VII“ Kartenos piliakalnio papėdėje įrengtame paviljone veikė žemaičių kulinarinio paveldo ir amatų dirbtuvės, kurių metu Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus Nasrėnuose direktorė Violeta Česnienė ir nasrėniškė Irena Simonaitienė dalinosi žemaitiškų patiekalų Nasrėnuose – kastinio ir cibulynės gamybos paslaptimis.

Nematerialaus kultūros paveldo vertybė „Žemaitiški patiekalai Nasrėnuose“ 2021 metais įtraukta į Kretingos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

2022 metais į vietinį tradicijų sąvadą įtraukta vertybė „Grūšlaukės Užgavėnės“, kurias grūšlaukiškiai vadina viena didžiausia metų švente, jungiančia ir suburiančia bendruomenę.

Šiais metais tęsiame sėkmingai pradėtą formuoti vietinį, Kretingos krašte gyvuojančių, bendruomenių ir kultūros įstaigų specialistų saugomų etninės kultūros tradicijų sąvadą.

Kviečiame kultūros, švietimo, mokslo ir studijų, saugomų teritorijų įstaigas ir institucijas, kaimų, miestelių bendruomenes; nevyriausybines organizacijas ir pavienius asmenis teikti pasiūlymus apie Kretingos rajono savivaldybėje išlikusius unikalius istoriniu, kultūriniu, etnologiniu požiūriu vertingus, bendruomenėms reikšmingus papročius, tradicijas, amatus, šventes, kad įtraukti į Kretingos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Pasiūlymų (papročių, tradicijų, amatų, švenčių ir kt.) sąrašą galima teikti iki 2023 m. kovo 1 d. užpildant pridedamą formą el. paštu [email protected].

Susiję skelbimai