Kretingos rajono savivaldybėje aukciono būdu parduodami žemės sklypai

Valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio  5 dalies 5 punktu yra deleguota funkcija vykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus.

VĮ Žemės ūkio duomenų centras visus aukcionus vykdo tik interneto svetainėje, šioje svetainėje aukcionų dalyviai gali rasti visą aktualią informaciją apie parduodamus ar nuomojamus valstybinės žemės sklypus, jiems nustatytas specialiąsias naudojimo sąlygas, servitutus bei, jeigu nustatytos, papildomas nuomos sąlygas.

Naujus žemės sklypus parduoda ir išnuomoja (išskyrus žemės sklypus, perduotus savivaldybėms valdyti patikėjimo teise), valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ir nuomos sutartis pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

Aukcione parduodami valstybinės žemės sklypai Kretingos mieste:

Eil.

Nr.
Žemės sklypo adresas Sklypo

unikalus Nr.

Žemės naudojimo būdas

Plotas,

ha

2. Klaipėdos g. 78B,  Kretinga 4400-4941-1421 komercinės paskirties objektų teritorijos 0,6776
3. Klaipėdos g. 78C,  Kretinga 4400-4935-0825 komercinės paskirties objektų teritorijos 0,7022
4. Klaipėdos g. 78D,  Kretinga 4400-4939-0532 komercinės paskirties objektų teritorijos 0,7043
5. Atgimimo g. 40, Kretinga 4400-5480-3222 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1191
6. Atgimimo g. 41, Kretinga 4400-5480-6314 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1498
7. Atgimimo g. 42, Kretinga 4400-5480-6280 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1313
8. Atgimimo g. 44, Kretinga 4400-5481-1435 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1116
9. Atgimimo g. 49, Kretinga 4400-5481-0427 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1311
10. Nepriklausomybės g. 3, Kretinga 4400-5480-6269 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,2138
11. Nepriklausomybės g. 4, Kretinga 4400-5481-0649 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1393
12. Nepriklausomybės g. 5, Kretinga 4400-5481-1490 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1801
13. Nepriklausomybės g. 6, Kretinga 4400-5480-6247 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1532
14. Nepriklausomybės g. 7, Kretinga 4400-5480-9093 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,2344
15. Nepriklausomybės g. 8, Kretinga 4400-5480-9050 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1516
16. Nepriklausomybės g. 12, Kretinga 4400-5481-0627 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,22
17. Nepriklausomybės g. 13, Kretinga 4400-5481-0570 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1363
18. Nepriklausomybės g. 15, Kretinga 4400-5481-0538 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1139
19. Nepriklausomybės g. 16, Kretinga 4400-5480-5928 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,0795
20. Nepriklausomybės g. 17, Kretinga 4400-5481-1568 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,119
21. Nepriklausomybės g. 19, Kretinga 4400-5481-0358 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1125
22. Nepriklausomybės g. 21, Kretinga 4400-5481-0666 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,0998
23. Nepriklausomybės g. 22, Kretinga 4400-5480-9393 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1277
24. Nepriklausomybės g. 23, Kretinga 4400-5481-0605 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,0885
25. Nepriklausomybės g. 26, Kretinga 4400-5480-9417 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1903
26. Nepriklausomybės g. 33, Kretinga 4400-5481-1546 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,0999
27. Nepriklausomybės g. 37, Kretinga 4400-5480-5940 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,0642
28. Tiekėjų g. 2A, Kretinga 4400-4696-2138 komercinės paskirties objektų teritorijos 1,2762
29. Jaunimo g. 12, Salantai 4400-6110-1826 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,0664

Informaciją apie laisvus suformuotus žemės sklypus teikia Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.

Susiję skelbimai