Kretingoje baigiamas šildymo sezonas

Nuo balandžio 17 d., pirmadienio, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu rajone leidžiama baigti 2022–2023 m. šildymo sezoną.

Šilumos tiekimas visiems gyvenamiesiems namams, visoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, išskyrus ikimokyklines ir gydymo įstaigas, baigiamas balandžio 17 d.

Primename, kad gyventojai, norintys šildytis ilgiau, gali tęsti šildymo sezoną daugumos bendraturčių sutarimu – jei daugiau nei pusė (50 proc. + 1) daugiabučio namo bendraturčių sutinka su sprendimu pavėlinti šildymo nutraukimą.

Šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro nuostatomis ir nepažeisdami teisės aktais nustatytų higienos normų.

Šiais metais palanki lauko temperatūra šildymo sezoną leido užbaigti anksčiau nei pernai, kuomet 2022 metais šildymo sezono pabaiga gyvenamiesiems namams ir įstaigoms skelbta balandžio 27 dieną, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms gegužės 6 dieną, gydymo įstaigoms – gegužės 9 dieną.

Susiję skelbimai