Keičiasi būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo tvarka

Nuo 2024-01-02 įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimai (juos rasite čia).

Dėl to nuo 2024-01-02 baigia galioti anksčiau priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo. Tad tie asmenys ir šeimos, dėl kurių yra priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo, prašymus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos turi pateikti iš naujo.

Kas nebegaus kompensacijų?

Pagal naująją Įstatymo 10 str. 1 d. 3 p. redakciją būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

  • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims);
  • išsinuomojo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius;
  • išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
  • kurių 40 proc. pajamų dalis per mėnesį lygi arba didesnė už nuomos kainą (pagal naująją Įstatymo 18 str. 2 d. redakciją).

Keičiasi kompensacijų apskaičiavimai ir dydžiai

Nuo 2024-01-02 kompensacija bus apskaičiuojama pagal naujas taisykles: iš mėnesinio nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 proc. asmens ar šeimos pajamų per mėnesį.

Bus taikomos „lubos“ kompensacijos dydžiui – ji negalės būti didesnė nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal formulę.

Susiję skelbimai