Kapelų šventė „Grok, žemaiti!“ – Kretingos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado dalis

Šeštadienį (lapkričio 11 d.) Kretingos rajono kultūros centre vyko 31-oji liaudiškos muzikos kapelų šventė „Grok, žemaiti!“. Šventės metu Kretingos rajono kultūros centrui buvo įteiktas sertifikatas, liudijantis, kad kapelų šventė „Grok, žemaiti!“ buvo pripažinta Kretingos rajono nematerialaus kultūros paveldo vertybe ir   įtraukta į Kretingos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Kretingos rajono nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą Kretingos rajono savivaldybė pradėjo sudaryti 2021-aisiais.Pirmosios į sąvadą įrašytos nematerialaus kultūros paveldo vertybės – „Salantų pyragas“, „Vydmantų riešinių mezgimo tradicija“ (teikėjas – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka); „Žemaitiški patiekalai Nasrėnuose“ (teikėjas – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus); „Liaudiško giedojimo tradicija Salantų krašte“ (teikėjas – Kretingos rajono Salantų kultūros centras); „Folklorinio dainavimo Kretingoje tradicija“ (teikėjas – Kretingos rajono kultūros centras). 2022-aisiais į sąvadą įrašytos „Grūšlaukės Užgavėnės“ (teikėjas – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialas).

Kretingos rajono nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado tikslas – rinkti duomenis apie Kretingos rajono savivaldybėje išlikusius unikalius istoriniu, kultūriniu, etnologiniu ir kitais požiūriais vertingus, bendruomenėms reikšmingus nematerialaus kultūros paveldo elementus, sudaryti vertybių registrą. Taip siekti užtikrinti tautinio kultūrinio paveldo vertybių apsaugą, sudaryti sąlygas jų perimamumui, tęstinumui ir sklaidai.

Susiję skelbimai