Justas Gurejevas išrinktas nepriklausomos UAB Kretingos šilumos tinklų valdybos nariu

Visuotinis akcininkų susirinkimas 2023 m. kovo 23 d. į UAB Kretingos šilumos tinklų valdybą iki jos kadencijos pabaigos išrinko nepriklausomą valdybos narį Justą Gurejevą.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolita Vaickienė teigė, kad „efektyviai veikianti valdyba gali būti vadovo sąjungininku ir pagalbininku, siekiant įmonės tikslų, o akcininkui – tai galimybė, net ir atsitraukus nuo aktyvios veiklos, išlaikyti kontrolę. Gerai subalansuota valdyba yra puikus būdas į savo komandą įtraukti aukščiausio lygio profesionalus, kurie grąžina prie strateginių tikslų, dažnai išstumia iš komforto zonos ir padeda atrasti netradicinius sprendimus. Svarbu suformuoti valdybą taip, kad ji užpildytų tas kompetencijas, kurių įmonei trūksta. Valdyba – ne konsultantas, kuris ateina, pakonsultuoja ir išeina, valdyba – įmonės komandos dalis. Tikiu, kad J. Gurejevas savo žiniomis ir kompetencijomis prisidės prie UAB Kretingos šilumos tinklų sėkmingų rezultatų“.

Justas Gurejevas nuo 2016 m. eina AB „Šiaulių energija“ vyriausiojo buhalterio pareigas. Pastarojoje įmonėje dirba nuo 2010 metų, bei turi sukaupęs ir įgijęs šilumos sektoriaus įmonių finansų, ekonominės analizės, reguliuojamos kainodaros srityse. J. Gurejevas yra atlikęs 2020 metų Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos finansinių ataskaitų ir 2016 metų Lietuvos energijos gamintojų asociacijos finansinių ataskaitų revizijas. Nuo 2021 metų yra paskirtas į Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos darbo grupę Šilumos ūkio įstatymo atnaujinimo klausimais bei nuo 2014 metų nuolat dalyvauja vertinant pateiktus šilumos ir kitų reguliuojamų veiklų kainodaros teisės aktų pakeitimo projektus. J. Gurejevas yra įgijęs Šiaulių universitete ekonomikos magistro laipsnį (ekonominės analizės ir planavimo specializacija) (2016 metais) bei bakalauro laipsnį (finansų ir bankininkystės specializacija) (2010 metais). Jo profesinė veikla ir kompetencijos įvertinti nacionaliniais padėkos raštais bei apdovanojimais energetikos srityje.

Tikimės, kad Justo Gurejevo kompetencijos, profesinė patirtis ir žinios prisidės įgyvendinant UAB Kretingos šilumos tinklų strateginius veiklos tikslus, kurie yra neatsiejami nuo teisingų finansinių srautų valdymo ir ekonomiškai pagrįstų sprendimų.

Susiję skelbimai