Jurgio Pabrėžos gimnazijoje steigiamas STEAM mokslų centras

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazijoje, įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, bus steigiamas STEAM mokslų mokymo centras.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolita Vaickienė teigė, kad „itin svarbu, jog ugdymo įstaigos, kuriose bus įsteigiami STEAM centrai taptų atviros viso rajono moksleiviams bei kurtų palankią ugdymosi aplinką bei sėkmingai prisidėtų prie aukštesnių rajono moksleivių mokymosi pasiekimų“.Gavus finansavimą, gimnazijoje numatyta įrengti tris šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias laboratorijos ir tris modernius gamtos mokslų teorinio mokymo kabinetus. Čia mokysis ir savo gebėjimus tobulins gimnazijos I–IV klasių ir miesto progimnazijų 7–8 klasių mokiniai.

STEAM centre bus sudaromos vienodos sąlygos visiems mokiniams lygiavertiškai dalyvauti ugdymo (-si) procese ir naudotis šiuolaikine mokymosi baze. Rajono ir miesto švietimo įstaigų mokiniai gimnazijoje dalyvaus Gabių mokinių akademijos veikloje, naudosis taip pat STEAM centro teikiamomis paslaugomis (konsultacijomis, edukacinėmis veiklomis, įkuriama karjeros studija ir kt.).

Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija norėdama įgyvendinti visų mokinių poreikius ir lūkesčius didelį dėmesį skirsime įtraukiajam ugdymui (bus renovuojama ir mokiniams su negalia pritaikoma gimnazijos sporto salė). Tikima, kad numatomos finansuoti gimnazijos veiklos prisidės prie Kretingos r. švietimo įstaigų tinklaveikos, aukštesnių rajono mokinių akademinių rezultatų ir didesnio mokinių užimtumo.

Daugiau informacijos

Susiję skelbimai