Jaunieji ūkininkai netrukus bus kviečiami teikti paraiškas

Nuo gegužės 2 d. šalies jaunieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Paraiškų teikimo laikotarpis truks du mėnesius – iki birželio 30 d. Paraiškos bus renkamos pagal naujai patvirtintas SP intervencinės priemonės įgyvendinimo taisykles – supažindiname su paramos teikimo sąlygomis ir reikalavimais.

Remiama veikla

Pagal priemonę remiama jaunųjų ūkininkų vykdoma veikla – žemės ūkio produktų pirminė gamyba bei žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis įgyvendinimo taisyklių 6 punkte nurodyta nuostata, ši intervencinė priemonė atitinka Bendrosios žemės ūkio politikos tikslą – pritraukti jaunuosius ūkininkus ir kitus naujus ūkininkus, palaikyti jų veiklą ir palengvinti tvarią verslo plėtrą kaimo vietovėse. Taigi, kad projektas atitiktų minėtąją sąlygą, jis turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje.

Daugiau informacijos NMA puslapyje.

Susiję skelbimai