Jau galima kreiptis dėl kompensacijų apgyvendinusiems Ukrainos karo pabėgėlius

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius jau priima prašymus dėl kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Kompensacijomis gali pasinaudoti būstų ir kitų patalpų Kretingos rajone savininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus viešuosius juridinius asmenis), kurie leido arba leis Ukrainos karo pabėgėliams laikinai neatlygintinai apsigyventi būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose.

Kompensacijos dydis už būsto ukrainiečiams suteikimą panaudos pagrindais priklauso nuo to, kiek patalpose apsigyveno asmenų. Už vieną apgyvendintą asmenį iš Ukrainos bus mokama 150 eurų, už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį. Pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai turėtų apgyvendinti neatlygintinai, o kompensacija jiems būtų mokama nuo antro mėnesio, bet ne ilgiau kaip už 3 mėnesius ir neviršijant būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI:

• Laisvos formos prašymą; 

Panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi;

• Įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo;

• Panaudos davėjo asmens dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jei prašymas teikiamas el. paštu, paštu).

KAIP GALIMA PATEIKTI PRAŠYMĄ:

Prašymas raštu asmeniškai Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu J. K. Chodkevičiaus g. 10 (330 kab.).

Pasirašytas prašymas taip pat gali būti siunčiamas elektroniniu paštu [email protected] arba pašto siunta (J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga), taip pat teikiamas per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Konsultacijos apie kompensacijų skyrimą ir mokėjimą teikiamos tel. +370 445 43858, +370 445 54754.

Susiję skelbimai