Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr.10.1.3-ESFA-R-920-31-0002 „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“

Klaipėdos regiono savivaldybės – Kretingos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija - siekia kartu įgyvendinti projektą „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto tikslas – gerinti Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybėse gyvenančių asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę, didinti visuomenės pasitenkinimą savivaldybių viešojo valdymo institucijų teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis.

Projekto tikslinė grupė – asmenys, kurie naudojasi Kretingos rajono savivaldybės administracijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamomis viešosiomis paslaugomis.

Projekto metu planuojama Kretingos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje sistemiškai įdiegti LEAN metodus ir įrankius, akcentuojant šio diegimo poveikį į teikiamų paslaugų gerinimą. LEAN metodų pagalba bus optimizuojami projekte dalyvaujančių įstaigų paslaugų teikimo procesai, teikiamų paslaugų kokybė, sutrumpinant paslaugų teikimo laiką, atlikimo trukmę, teikimo sąnaudas, administracinę naštą galutiniams naudos gavėjams.

Kiekvienoje savivaldybės administracijoje bus sistemiškai įdiegta LEAN vadybos sistema, sertifikuoti asmenys, kurie užtikrins šios sistemos veikimą ir gyvybingumą pasibaigus projektui.

Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių administracijose bus pilnai įdiegti ir taikomi 7 LEAN vadybos metodai (Asaichi, Kaizen, PDCA, SD, VACA, VSM, 5S).Bent vieno LEAN metodo taikymo apmokyta ne mažiau kaip 600 savivaldybių darbuotojų.

Projekto vykdytojas

  • Kretingos rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai

  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Susiję skelbimai