Įgyvendintas projektas „Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“

Baigtas įgyvendinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos projektas „Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1.-CPVA-R-908 įgyvendinimo priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Projekto tikslas – prisidėti prie gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumo mažinimo skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą Kūlupėnų gyvenvietėje.

Esama Kūlupėnų gyvenvietės viešoji bendruomeninė infrastruktūra neatitiko bendruomenės poreikių, nebuvo tinkama laisvalaikio praleidimui, vietos gyventojų poilsiui ir rekreacijai organizuoti, viešųjų paslaugų sektoriaus kūrimui ir plėtrai. Viešųjų erdvių būklė nesudarė prielaidų pritraukti investicijų bei didinti užimtumą.

Projekto metu sukurta ir atnaujinta patraukli Kūlupėnų gyvenvietės viešoji infrastruktūra, pritaikyta svečiams ir vietos bendruomenei. Įgyvendinant projektą buvo įrengta: privažiuojamasis kelias su automobilių stovėjimo aikštelėmis nuo Mokyklos g. prie gyvenamųjų pastatų, pėsčiųjų takas tarp Vyšnių ir Mokyklos g., privažiavimo kelias ir automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos stadiono, pėsčiųjų takai nuo Liepų g. iki Lino g., nuo Vyšnių iki Beržyno g. ir Ateities g., nuo kelio KT7595 į Klevų g. Taip pat sutvarkytas Mokyklos g. daugiabučių kiemų apšvietimas ir pėsčiųjų takai, išasfaltuota žvyruota Mokyklos g. dalis, įrengti pėsčiųjų takai prie mokyklos stadiono, įrengtas viešasis tualetas, sutvarkyta sporto infrastruktūra, įrengtos vaikų žaidimų aikštelės.

Projekto vertė – 779 203,92 Eur, iš jų: Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos – 662 065,84 Eur, LR valstybės biudžeto lėšos – 58 417,57 Eur, Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 58 720,51 Eur.

 

Susiję skelbimai