Įgyvendinamas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“

2016 m. rugsėjo mėn. Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo (projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0006). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projekto tikslas – padidinti Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų naudojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą.

Projekto tikslinė grupė – mažas pajamas gaunantys Kretingos rajono savivaldybės gyventojai, kurie laukia socialinio būsto nuomos eilėje.

Projektu siekiama įsigyti 16 socialinių būstų Kretingos ir Salantų miestuose, Kartenos ir Darbėnų miesteliuose, Vydmantų kaime.  Projekto teikiama nauda – pagerintos socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės apsirūpinti būstu.

Projekto pavadinimas – „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“.

Projekto vykdytojas – Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Bendra projekto vertė – 530 712 Eur (skirta lėšų iš Europos regioninio plėtros fondo – 451 105 Eur).

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-03-31.

Susiję skelbimai