Gyventojams rekomenduojama nesimaudyti Kretingos Dvaro parko I tvenkinyje

Atlikus Kretingos rajono savivaldybės maudyklų ir maudymosi vietų vandens kokybės mikrobiologinius tyrimus nustatyta, kad Kretingos Dvaro parko I tvenkinyje (gyventojų dažnai dar vadinamame III tvenkinyje) žarninių enterokokų skaičius viršija normą. Todėl gyventojams rekomenduojama šiame tvenkinyje nesimaudyti, iki kol bus gauti pakartotinių tyrimų rezultatai.

Pakartotinis maudyklos vandens tyrimas bus atliekamas rugpjūčio 4 d. Rezultatai bus paskelbti rugpjūčio 7 d.

Visų kitų tirtų pagrindinių Kretingos rajono maudyklų – Juodupėnų tvenkinio, Kašučių ežero, Padvarių tvenkinio ties Kurmaičiais, Darbėnų tvenkinio, Klibių tvenkinio, Vydmantų tvenkinio, Nasrėnų žvyrduobės tvenkinio – vandens kokybė atitinka nustatytus Lietuvos higienos normų reikalavimus.

Tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (Klaipėdos skyrius).

Susiję skelbimai