Gyventojai pritarė Kretingos sporto centro pavadinimui

Kretingos rajono savivaldybės administracijos inicijuota apklausa sporto ir sveikatingumo komplekso statinio pavadinimui parinkti baigėsi. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir išreiškusiems savo nuomonę, pritarimą ir teikusiems savus alternatyvius pasiūlymus.

Apklausos interaktyvi nuoroda Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje buvo pasiekiama ir aktyvi nuo sausio 9 d. iki 15 d. įskaitytinai. Apklausoje iš viso sudalyvavo 303 asmenys, kurie arba pritarė savivaldybės administracijos siūlymui statiniui suteikti Kretingos sporto centro pavadinimą, arba įrašė savo siūlomus variantus.

Administracijos direktorė Jolita Vaickienė maloniai stebėjosi pateiktų siūlymų originalumu ir kūrybiškumu bei teigė, kad „svarbiausias tokių apklausos įrankių tikslas yra skatinti žmones aktyviai veikti ir dalyvauti rajono gyvenime, pačiomis įvairiausiomis formomis. Net kai kurie nevisai korektiški siūlymai parodo tai, kad gyventojams yra svarbūs rajone vykstantis dalykai. Manau, kad gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimus yra kiekvienos demokratinės valdžios siekiamybė“.

Suskaičiavus ir išanalizavus gautus apklausos duomenis darytina išvada, kad 68 % asmenų iš visų dalyvavusių apklausoje pritaria Kretingos sporto centro pavadinimui. Apibendrinus gautus siūlymus daugiausia variacijų buvo pasiūlyta susijusių su garsių Kretingos sporto pasaulio asmenų pavardėmis, t. y. Kretingos Piotro Silkino sporto centras / rūmai, Kretingos Stasio Ruzgailos sporto centras / kompleksas. Kiti dalyvių siūlyti dažnesni pavadinimai buvo tokie: Kretingos baseinas, Kretingos sporto centras „Minija“, Kretingos sporto arena, Kretingos sporto ir rekreacijos centras ir kt.

Atsižvelgiant į teisinį statinių pavadinimų suteikimo reglamentavimą bei apklausos rezultatus bus teikiamas sprendimo projektas dėl Kretingos sporto centro pavadinimo suteikimo.