Garbingi apdovanojimai – J. Klietkutei ir A. Kniukštienei

Vasario 16-ąją muziejininkei, fotografei, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos mokslinio ir dvasinio palikimo tyrinėtojai, Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordino veiklų puoselėtojai, aktyviai visuomenininkei Jolantai Klietkutei ir Budrių Švento Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios prižiūrėtojai, jau daugiau nei 35-erius metus saugančiai senovinį bažnyčios paveldą, bendruomenės dvasinių vertybių puoselėtojai Antaninai Kniukštienei įteikti Vyskupo Motiejaus Valančiaus medaliai.

Už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą ir sklaidą, filantropinę veiklą, visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą, dvasines vertybes Kretingos rajono savivaldybės įsteigtu Vyskupo Motiejaus Valančiaus medaliu iškilios asmenybės apdovanojamos nuo 2017-ųjų. Tradiciškai medalis įteikiamas Lietuvos valstybės atkūrimo ir vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo (1801 m. vasario 16 d.) dieną.

Medaliais jau yra apdovanoti šie asmenys: 2023 m. – ilgametė Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekininkė savanorė Nijolė Raudytė ir ilgametis Darbėnų bažnyčios vargonininkas Vaclovas Mikuta; 2022 m. – ilgametė Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios, kurioje buvo pakrikštytas M. Valančius, patarnautoja Dalicija Preibytė ir istorikė humanitarinių mokslų daktarė Aldona Prašmantaitė; 2021 m. – M. Valančiaus kūrybos ir veiklos propaguotojas Pranas Andrijaitis; 2020 m. – Klaipėdos universiteto profesorius Petras Bielskis; 2019 m. – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius humanitarinių mokslų daktaras Alfonsas Motuzas ir iš Salantų kilusi žurnalistė Jūratė Grabytė; 2018 m. – ilgametis Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius Algirdas Čėsna ir habilituotas mokslų daktaras Stasys Vaitekūnas; 2017 m. – ilgametė labdaros valgyklos „Rūpestėliai“ savanorė Apolonija Bernotienė ir iš Salantų kilęs Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys Klaipėdos universiteto profesorius Arvydas Ramonas.

J. Klietkutei ir A. Kniukštienei Vyskupo Motiejaus Valančiaus medaliai skirti už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą. Iškilminga apdovanojimų įteikimo ceremonija surengta Kretingos rajono kultūros centre.

Susiję skelbimai