Galima teikti pasiūlymus dėl gyvenamųjų vietovių ribų keitimo

Atsižvelgdama į seniūnų ir gyventojų pasiūlymus Kretingos rajono savivaldybės administracija parengė sprendimą keisti dalies savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas.

„Sprendimo projektą rengti paskatino Kretingos, Darbėnų ir Žalgirio seniūnijų pateikti pasiūlymai keisti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas. Šiuos pasiūlymus nagrinėjo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri įvertino, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir yra galimybė juos įgyvendinti,“ – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė.

Gyventojai, pageidaujantys, kad jų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos būtų pakeistos, iki š. m. gruodžio 9 d. gali kreiptis į savo seniūnijos seniūną arba motyvuotą pasiūlymą pateikti elektroniniu paštu [email protected].

Šiuo metu siūloma pakeisti Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas pagal Kretingos, Darbėnų ir Žalgirio seniūnijų pateiktus siūlymus:

  • Kretingos rajono savivaldybės Kretingos seniūnijos Daktarų k. ir Klibių k. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas (schema Nr. 1);
  • Kretingos rajono savivaldybės Kretingos seniūnijos Kretingsodžio k. ir Kretingos miesto seniūnijos Kretingos m. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas (schema Nr. 2);
  • Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos Darbėnų mstl. ir Naujukų k. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas (schema Nr. 3);
  • Kretingos rajono savivaldybės Žalgirio seniūnijos Kluonalių k. ir Kretingos miesto seniūnijos Kretingos m. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas (schemos Nr. 4 ir Nr. 5);
  • Kretingos rajono savivaldybės Žalgirio seniūnijos Kluonalių k. ir Dupulčių k. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas (schema Nr. 6).

Šiuos ir naujai iki š. m. gruodžio 9 d. pateiktus siūlymus sausio mėnesį svarstys Kretingos rajono savivaldybės taryba.

Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų teritorijų ribos yra nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-10-26 nutarimu Nr. 1062 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“.

Susiję skelbimai