Dujų balionų keitimui daugiabučiuose – dar 9,5 mln. eurų

Energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo numatoma „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais“ programai skirti iš valstybės biudžeto skirti dar 9,582 mln. Kaip ir praėjusiais metais, parama vienam daugiabučio namo butui sieks iki 726 eurų. Šiuo metu šalyje dar yra apie 1000 daugiabučių namų, kuriuose naudojami nesaugūs dujų balionai.

„Šiuo metu šalyje dar yra apie 1000 daugiabučių namų, kuriuose naudojami nesaugūs dujų balionai. Skirdama virš 9 mln. Eurų paramą valstybė jau trečius iš eilės padeda daugiabučių namų gyventojams atsisakyti dujų balionų naudojimo buityje ir pasirinkti saugesnį būdą – naudoti elektrą ar centralizuotai teikiamas gamtines dujas. Kviečiame bendrijų ir daugiabučių namų atstovus aptarti šį klausimą su gyventojais ir pagerinti gyventojų buitį“, - sako energetikos viceministrė Inga Žilienė.

Kaip 2020 ir 2021 metais, dujų balionai daugiabučiuose namuose metais galės būti keičiami elektra arba centralizuotais tiekiamomis gamtinėmis dujomis. Vienam butui bus skiriama iki 726 Eur – daugiabučių namų vidaus tinklų įrengimui ar pertvarkymui laiptinėse bei bendros paskirties patalpose – iki 242 eurų, namo butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymui – iki 242 eurų, o taip pat elektrinės arba dujinės viryklės įsigijimui – iki 242 eurų.

Pirmieji kvietimai teikti paraiškas skelbiami nuo vasario 1 d. ir priimami iki birželio 1 d., tad daugiabučių namų, kuriuose vis dar naudojami dujų balionai, gyventojai, administratoriai bei bendrijos kviečiami teikti paraiškas. Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo, todėl projektai bus pradėti įgyvendinti greičiau. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Paramą 2022 metais administruos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projektų vykdytojai (daugiabučių namų atstovai ir skirstomųjų tinklų operatorius) turės užpildyti paraiškos ir projekto mokėjimo prašymo formas, kurios integruotos į aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS). Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama APVA interneto svetainėje www.apva.lt.

2022 metais pirmenybė dėl finansavimo skyrimo suteikiama 2021 metais teiktoms paraiškoms, tačiau nefinansuotoms paraiškoms, kurios įtrauktos Agentūros sudarytą 2021 m. rezervinių paraiškų sąrašą (šiuo metu rezervinių paraiškų sąraše yra 363 paraiškos). Į 2021 m. rezervinių paraiškų sąrašą bus įtrauktos paraiškos, kurioms 2021 metais nepakako finansavimo lėšų ir kurioms finansavimas buvo skirtas, tačiau projektai per 2021 metus nebuvo įgyvendinti arba neužbaigti įgyvendinti (tokių projektų buvo 15 vnt.). Galutinis 2021 metų rezervinių paraiškų sąrašas bus sudaromas pagal paraiškų pateikimo numerius, paraiškoms neskiriant pirmumo prioritetų.

Taip pat bus kompensuojamos daugiabučio namo atstovo administravimo išlaidos už darbus, susijusius su daugiabučių namų vidaus tinklų įrengimu ar pertvarkymu, ir viryklių įsigijimu – 3 proc. nuo daugiabučių namų vidaus tinklų pertvarkos darbų ir viryklių įsigijimu numatytų maksimalių finansavimo įkainių.

Per 2020 ir 2021 metus dujų balionų keitimui alternatyviais energijos šaltiniais daugiabučiuose namuose buvo skirta 14,5 mln. eurų parama, kurios dėka iš 857 daugiabučių buvo pašalinti 18 341 vnt. dujų balionų. Apie konkrečiose savivaldybėse įgyvendintus projektus ir dar likusius daugiabučius namus, kuriuose vis dar naudojami dujų balionai, galima susipažinti čia.

Energetikos ministerija siekia nuolat ir nuosekliai įgyvendinti saugias energijos vartojimo daugiabučiuose namuose didinimo politikos priemones ir taip siekia sukurti palankias sąlygas ir paskatas tam, kad daugiabučių namų gyventojai galėtų pakeisti dujų balionus alternatyviais energijos šaltiniais (elektra arba gamtinėmis dujomis). Įvertinus pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, ir siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, Energetikos ministerija 2019 metais parengė veiksmų planą, pagal kurį, trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose dujų balionai negalės būti naudojami nuo 2022 m pabaigos.

Susiję skelbimai