Dienos veiklos centre pradėta teikti nauja paslauga – Socialinės dirbtuvės

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  2024 m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001 (toliau – projektas).

2024 m. gegužės 2 dieną Dienos veiklos centre pradėta teikti nauja paslauga – Socialinės dirbtuvės.

Socialinių dirbtuvių tikslas –  teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Socialinių dirbtuvių paslauga teikiama žmonėms nuo 18 metų, kurie dėl tam tikrų negalios sąlygotų priežasčių negali įsidarbinti laisvojoje darbo rinkoje ar pasinaudoti įdarbinimo su pagalba paslauga.

Teikiant šią paslaugą, darbas su socialinių dirbtuvių paslaugų gavėjais organizuojamas pagal individualius planus, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus gebėjimus ir galimybes. Paslauga organizuojama vadovaujantis orientacijos į asmenį, aktyvinimo, adekvatumo, partnerystės, orientacijos į darbo, socialinio verslumo principais.

Vienas iš svarbesnių socialinių dirbtuvių bruožų – konkurencingos ir kokybiškos produkcijos gamyba, kurią realizavus žmogus gauna tam tikrą atlygį (stipendiją) ar kitaip skatinamas ir motyvuojamas.

Norint gauti socialinių dirbtuvių paslaugą:

  1. Asmuo su negalia asmeniškai arba su globėjo/rūpintojo pagalba pateikia prašymą Kretingos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui.
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos atlieka asmens gebėjimų įvertinimą ir suformuoja bylą socialinių dirbtuvių paslaugų gavėjui.
  3. Dienos veiklos centras sudaro sutartį su socialinių dirbtuvių paslaugų gavėju.
  4. Socialinių dirbtuvių socialinis darbuotojas kartu su paslaugų gavėju sudaro asmens individualų paslaugos teikimo planą.
  5. Teikiama paslauga - atkuriami prarasti žmogaus darbiniai gebėjimai, formuojami nauji darbiniai įgūdžiai, vykdomas darbdavių ir socialinių partnerių bendradarbiavimas.

Socialinių dirbtuvių veikla vykdoma pagal trišalę projekto vykdymo sutartį "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione tarp Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kretingos rajono savivaldybė, Dienos Veiklos Centras.

Numatoma projekto trukmė – iki 2029 m.

Dėl Socialinių dirbtuvių paslaugos gali kreiptis kiekvienas tikslinės paslaugų gavimo grupės narys, Kretingos rajono ar miesto gyventojas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Visa informacija apie projektą: https://anta.lrv.lt/lt/igyvendinami-projektai/projektas-perejimas-nuo-institucines-globos-prie-bendruomeniniu-paslaugu-sostines-regione-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regione/

Susiję skelbimai