Dėmesio! Vyks pratybos!

Šį savaitgalį (gegužės 25–26 dienomis) Kretingos mieste ir apylinkėse vyks bendros Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės, Lietuvos policijos, Viešojo saugumo tarnybos, Kretingos rajono savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų pratybos. Jų metu, naktį iš šeštadienio į sekmadienį, Kretingos mieste bus imituojama komendanto valanda.

Pratybų metu numatoma imituoti perėjimą iš taikos į karo metą, pasiruošimą vykdyti karo komendantūrų veiklą. Bus treniruojamasi vykdyti šaulių, karo komendantų, karo policijos, policijos, viešojo saugumo tarnybos ir savivaldybės bei jos įstaigų bendradarbiavimą ir sąveiką karo padėties metu, turto rekvizavimą ir komendanto valandos paskelbimą.

Komendanto valandos įvedimas Kretingoje bus imituojamas naktį iš šeštadienio į sekmadienį – nuo vidurnakčio iki 4.00 val. ryto. „Įvedus“ komendanto valandą, gyventojų judėjimas nebus ribojamas.

Nuo šeštadienio 19.00 val. Kretingoje veiks realūs mobilūs policijos, Viešojo saugumo tarnybos, karo policijos ir šaulių jungtinių ekipažų kontrolės postai, kuriuose gali būti stabdomas važiuojantis transportas, tikrinami dokumentai ir atliekamos kitos transporto priemonių patikros procedūros, įprastos kelių policijos reidų metu.

Pratybų metu Kretingos mieste galimas karinės technikos judėjimas, imitacinių šaudmenų naudojimas, bus saugomi savivaldybei bei jai pavaldžioms įstaigoms priklausantys objektai.

Pratybų veiksmai sklandžiam Prezidento rinkimų organizavimui įtakos neturės. Kartu pratybos modeliuojamos taip, kad būtų kuo mažiau intervencijos į įprastą visuomenės gyvenimą.

Atkreipiame dėmesį, kad iki gegužės 31 d. Vakarų Lietuvoje vyksta ir Lietuvos kariuomenės tarptautinės pratybos, todėl šiomis dienomis Kretingos mieste bei rajone yra galimi ir pastarųjų pratybų veiksmai.

Susiję skelbimai