Vyriausiasis inžinierius (patarėjas) Petras Šadreika

Kab. Nr.: 
103
Tel. : 
+370 445 43879
Mob.: 
+370 686 64812
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 • Koordinuoja vieningos ir darnios rajono socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros procesą, apjungia savivaldybės administracijos ir jos įmonių kompetencijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 • Įgyvendina Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas nuostatas.

Funkcijos patvirtintos 2020.05.07 „Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas“ Nr.: XIII-2895.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupės ar lygiavertis aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis inžinerinis išsilavinimas;
 • studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
 • darbo patirtis – patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupės ar lygiavertis aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis inžinerinis išsilavinimas;
 • studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
 • darbo patirtis – teritorijų planavimo valstybinės priežiūros patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „InfoStatyba“.
 • gebėti dirbti su Teritorijų planavimo stebėsenos informacinė sistema (TPSIS).
 • gebėti dirbti su geoinformacinėmis sistemomis.