Seniūnas Alvydas Poškys

Tel. : 
+370 445 56333
Mob.: 
+370 655 31199
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Koordinuoti Laukžemės k. Ilgosios ir Saulėtekio gatvių apšvietimo įrengimą.
 • Atnaujinti Lazdininkų k. Naujo gyvenimo g. šaligatvį.
 • Atnaujinti Darbėnų mstl. Kašučių gatvės apšvietimą, įrengiant LED šviestuvus.
 • Organizuoti Darbėnų mstl. tvenkinio pakrantės, esančios šalia naujai įrengto pėsčiųjų tako link parko, išvalymą nuo krūmynų ir menkaverčių medžių.
 • Organizuoti Grūšlaukės k. Saulėtekio g. asfalto atnaujinimo darbus.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
 • Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
 • Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
 • Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo LR Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnyje pavestas funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).