Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus medaliu kandidatų vertinimo komisija

  • Antanas Kalnius, pirmininkas
  • Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus valstybės tarnautojas, sekretorius
  • Valerijonas Kubilius, narys
  • Astijus Kungys OFM - Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas, narys
  • Juozas Mažeika, narys
  • Lolita Miežienė - Savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. metodininkė, narė
  • Darius Petreikis, narys
  • Vacys Vaivada - Klaipėdos universiteto docentas, humanitarinių mokslų daktaras, narys