Atminimo ženklų įrengimo komisija

Pirmininkas

  • Vitalija Valančiūtė – Savivaldybės mero pavaduotoja

Nariai

  • Dalia Činkienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
  • Reda Kasnauskė –  Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja
  • Meda Skersienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė (paminklotvarkininkė)
  • Julius Kanarskas  – Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei
  • Juozas Mažeikas – Savivaldybės tarybos narys
  • Darius Petreikis – Savivaldybės tarybos narys

Sekretorė

  • Asta Pocienė  – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė