Tarybos sprendimas
Data: 
2011-04-28
Numeris: 
T2-186
Dėl paslaugų kainų už teikiamas socialines paslaugas dienos veiklos centre suaugusiam asmeniui su negalia per mėnesį derinimo