Kretingos rajono savivaldybės statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) apžiūros, įvertinimo ir apskaitos aktų surašymo darbo grupė

Funkcijos

  • apžiūrėti ir įvertinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi)
  • surašyti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu patvirtintos formos statinių apskaitos aktus ir juos pasirašyti

Vadovė

  • Violeta Turauskaitė – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Nariai

  • Janina Gedvilienė – Statybos skyriaus vyriausioji specialistė
  • Sigutė Jazbutienė – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja
  • Lina Rimkuvienė – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
  • Daiva Vaikėnienė – Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė
  • Kristina Žiaušienė – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
  • Kretingos rajono savivaldybės seniūnijos, kurios teritorijoje yra statinys, neturintis savininko (ar kurio savininkas nežinomas), atstovas