Viešojo pirkimo komisija

Pirmininkas

  • Violeta Turauskaitė – Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Nariai

  • Rima Lukauskienė – Statybos skyriaus vedėja
  • Edita Samalienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
  • Sonata Skominienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
  • Vaida Bačiulienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
  • Darius Martinkus – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas

Darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, viešų ir privačių interesų deklaracijas rasite čia.