Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo komisija

Pirmininkė

  • Sigutė Jazbutienė – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėj

Nariai

  • Lolita Barakauskienė – Bendrojo skyriaus vedėja
  • Arūnas Benetis – Informacinių technologijų skyriaus vedėjas
  • Gražina Narmontė – Statybos skyriaus vyresn. specialistė
  • Lina Rimkuvienė – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja