Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2022-01-10 T1-11
Dėl 2020 m. spalio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-01-11 T1-12
Dėl 2022 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo
2022-01-11 T1-13
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-01-12 T1-14
Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų lovadienio kainos nustatymo
2022-01-12 T1-15
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2022-01-12 T1-16
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2022 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2022-01-12 T1-17
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos tvirtinimo
2022-01-12 T1-18
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo
2022-01-12 T1-19
Dėl projekto „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Kretingos r.“ įgyvendinimo
2022-01-12 T1-20
Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
2022-01-13 T1-24
Dėl pritarimo pasiūlymams pakeisti Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas
2022-01-13 T1-25
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos tvirtinimo
2022-01-13 T1-26
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo
2022-01-13 T1-27
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-13 T1-21
Dėl nuompinigių už Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-01-13 T1-22
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-13 T1-23
Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pareigybių skaičiaus nustatymo
2022-01-14 T1-28
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-01-14 T1-29
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
2022-01-14 T1-30
Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-01-14 T1-31
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-01-14 T1-32
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2022-01-14 T1-33
Dėl savivaldybės būsto dalies pardavimo
2022-01-14 T1-34
Dėl skolos pripažinimo beviltiška
2022-01-14 T1-35
Dėl lėšų skyrimo
2022-01-14 T1-36
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo koregavimo, ištaisant techninę klaidą
2022-01-17 T1-40
Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai
2022-01-17 T1-41
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008-2020 m. ataskaitų aprobavimo
2022-01-17 T1-42
Dėl projekto pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“
2022-01-17 T1-43
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo
2022-01-17 T1-44
Dėl projekto „Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Kretingoje“ įgyvendinimo
2022-01-17 T1-37
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo
2022-01-17 T1-38
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 "Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų" pakeitimo
2022-01-17 T1-39
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2022-01-19 T1-45
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-19 T1-46
Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine ir savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo
2022-01-19 T1-47
Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo
2022-02-09 T1-56
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-02-09 T1-48
Dėl savivaldybės būsto dalies pardavimo
2022-02-09 T1-49
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2022-02-09 T1-50
Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Kretingos seniūnijoje
2022-02-09 T1-51
Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-02-09 T1-52
Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu
2022-02-09 T1-53
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2022-02-09 T1-54
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės struktūrai
2022-02-09 T1-55
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-02-09 T1-57
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-02-10 T1-58
Dėl Žemaičių kalbos metams skirtų priemonių plano tvirtinimo
2022-02-10 T1-59
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-10 T1-60
Dėl pritarimo dalyvauti "Tūkstantmečio mokyklų" programoje partnerio teisėmis
2022-02-10 T1-61
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2022 metų veiklos plano tvirtinimo
2022-02-10 T1-62
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-02-10 T1-63
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2022-02-11 T1-72
Dėl Salantų kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2022-02-11 T1-73
Dėl Miško gatvės Raguviškių kaime Žalgirio seniūnijoje pratęsimo
2022-02-11 T1-74
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimo Nr. T2-160 "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
2022-02-11 T1-75
Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti turtą
2022-02-11 T1-64
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos 2021 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-02-11 T1-65
Dėl atlygintinų paslaugų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje kainos nustatymo
2022-02-11 T1-66
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2022-02-11 T1-67
Dėl Kretingos muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2022-02-11 T1-68
Dėl Kretingos muziejaus 2022 metų veiklos plano tvirtinimo
2022-02-11 T1-69
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2022-02-11 T1-70
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-02-11 T1-71
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo
2022-02-14 T1-76
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaitos tvirtinimo
2022-02-14 T1-77
Dėl kainų už teikiamas socialines paslaugas Dienos veiklos centre nustatymo
2022-02-14 T1-78
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo
2022-02-14 T1-79
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-14 T1-80
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo, jų naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-14 T1-81
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių tvirtinimo
2022-02-14 T1-82
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo
2022-02-15 T1-83
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo
2022-02-17 T1-84
Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui
2022-02-23 T1-85
Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui
2022-03-01 T1-86
Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Kretingos rajono savivaldybės (Lietuva) ir Gvardejsko savivaldybės (Kaliningrado sritis, Rusija) nutraukimo
2022-03-01 T1-87
Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Kretingos rajono savivaldybės (Lietuva) ir Polesko rajono savivaldybės (Kaliningrado sritis, Rusija) nutraukimo
2022-03-10 T1-88
Dėl 2021–2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo
2022-03-10 T1-89
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-03-10 T1-90
Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2022-03-10 T1-91
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais ir teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2022-03-14 T1-92
Dėl 2022–2024 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo
2022-03-14 T1-93
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendime Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2022-03-15 T1-94
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo
2022-03-15 T1-95
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo
2022-03-15 T1-96
Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono Baublių mokyklą-daugiafunkcį centrą
2022-03-16 T1-97
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo“ pakeitimo
2022-03-16 T1-98
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-16 T1-99
Dėl Kretingos rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendrųjų strateginio veiklos plano ir jo vykdymo ataskaitos struktūrų patvirtinimo
2022-03-16 T1-100
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-256 "Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2022-03-16 T1-101
Dėl Kretingos muziejaus 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-16 T1-102
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vyskupo M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-16 T1-103
Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-17 T1-104
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms
2022-03-17 T1-105
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2021 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms
2022-03-17 T1-106
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-03-18 T1-107
Dėl bendradarbiavimo įgyvendinant tarptautinį projektą
2022-03-18 T1-108
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-03-18 T1-109
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-276 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" 2016-2019 metų veiklos plano tvirtinimo" pakeitimo
2022-03-18 T1-110
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo