Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2024-04-04 T1-152
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų tvirtinimo
2024-04-04 T1-168
Dėl SĮ „Kretingos turgus“ 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo
2024-04-04 T1-153
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-169
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos sporto mokyklai
2024-04-04 T1-154
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-170
Dėl patalpų nuomos 2024 m. Lietuvos Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos seimo rinkimams
2024-03-25 T1-147
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-03-25 T1-148
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-03-25 T1-149
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-03-22 T1-145
Dėl Kretingos rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo
2024-03-22 T1-146
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo
2024-03-21 T1-139
Dėl leidimo paimti 2 090,0 tūkst. Eur ilgalaikę banko paskolą
2024-03-21 T1-140
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-21 T1-141
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo
2024-03-21 T1-142
Dėl piniginės išmokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Sandrai Grigaitytei-Gedvilienei
2024-03-21 T1-143
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-21 T1-144
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-19 T1-138
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
2024-03-18 T1-129
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos
2024-03-18 T1-130
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2024 metų veiklos programos tvirtinimo
2024-03-18 T1-131
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2024 metų veiklos programos tvirtinimo
2024-03-18 T1-132
Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kretingos rajono Kartenos mokyklai-daugiafunkciam centrui
2024-03-18 T1-133
Dėl valstybės turto, adresu Laukžemės g. 11, Darbėnai, Kretingos r. sav., nesutikimo perimti Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn
2024-03-18 T1-134
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo
2024-03-18 T1-135
Dėl projekto „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
2024-03-18 T1-136
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl paramos Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikiamų visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-18 T1-137
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2024-03-15 T1-123
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-15 T1-124
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-30512 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-15 T1-125
Dėl nepritarimo vystyti vandenilio ir metanolio pramonę Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdžio k.
2024-03-15 T1-126
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo
2024-03-15 T1-127
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-15 T1-128
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Bendruomeninių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-15 T1-121
Dėl projekto „Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijose“ įgyvendinimo
2024-03-15 T1-122
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2024-03-14 T1-118
Dėl projekto „Vandens maršrutų tinklo vystymas Latvijoje ir Lietuvoje, plėtojant tarpsieninį turizmo produktą www.riverways.eu“ įgyvendinimo
2024-03-14 T1-119
Dėl darbo grupės sudarymo žemės ir žemės nuomos mokesčių tarifams ir taikomoms lengvatoms nustatyti
2024-03-14 T1-120
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-13 T1-111
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-146 „Dėl darbo grupės fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti sudarymo“ pakeitimo
2024-03-13 T1-112
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
2024-03-13 T1-113
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro Juodupėnų ir Laivių filialų prijungimo prie Kretingos rajono Salantų kultūros centro ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 bei 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 pakeitimo“ pakeitimo
2024-03-13 T1-114
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-366 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo bei Kretingos rajono tarybos 1996-04-29 sprendimo Nr. 21 ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr. T2-38 pakeitimo“ pakeitimo
2024-03-13 T1-115
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2023 metų ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2024-03-13 T1-116
Dėl biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2023 metų ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2024-03-13 T1-117
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2024-03-12 T1-107
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2024-03-12 T1-108
Dėl Kretingos muziejaus 2023 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2024-03-12 T1-93
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų ataskaitų rinkiniui
2024-03-12 T1-109
Dėl autobusų stočių steigimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2024-03-12 T1-94
Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 metų ataskaitų
2024-03-12 T1-95
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-355 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo Kretingos muziejui, Kretingos rajono kultūros centrui ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai“ pripažinimo netekusiu galios
2024-03-12 T1-96
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2024-03-12 T1-97
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendime Nr. T2-56 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“
2024-03-12 T1-98
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir Kretingos rajono švietimo centro lėšų už teikiamas atlygintinas paslaugas, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-12 T1-99
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-340 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-12 T1-100
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės atvirų jaunimo erdvių ir atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-12 T1-101
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos 2023 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitai
2024-03-12 T1-110
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2023 metų ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-03-12 T1-102
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2024-03-12 T1-103
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2024-03-12 T1-104
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdytų priemonių lėšų panaudojimo 2023 metais ataskaitos patvirtinimo
2024-03-12 T1-105
Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 5664/0001:324) Erlos g. 4, Salantų m., nuomos sutarties nutraukimo
2024-03-12 T1-106
Dėl pritarimo pasirašyti projekto "Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje" Nr. MNM-2023-V-01-01 Jungtinės veiklos sutarčiai
2024-03-08 T1-92
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus“ pakeitimo
2024-03-07 T1-91
Dėl valstybinės žemės sklypo Plungės g. 5, Kartena, Kretingos r. sav., nuomos sutarčių nutraukimo
2024-03-07 T1-87
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2024-03-07 T1-88
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-243 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-03-07 T1-89
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
2024-03-07 T1-90
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo“ pakeitimo
2024-03-04 T1-86
Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:905) Rotušės a. 1, Kretingos m., dalies nuomos teisės perleidimo
2024-02-23 T1-85
Dėl nepritarimo vandenilio ir metanolio gamyklos Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdžio k., statybai
2024-02-21 T1-82
Dėl pritarimo dalyvauti projekte
2024-02-21 T1-83
Dėl pritarimo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutarties sudarymui
2024-02-21 T1-84
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-156 „Dėl savivaldybės kolegijos sudarymo“ pakeitimo
2024-02-20 T1-77
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-274 "Dėl Dienos veiklos centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo" pripažinimo netekusius galios
2024-02-20 T1-78
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-41 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo" pripažinimo netekusius galios
2024-02-20 T1-79
Dėl pritarimo dalyvauti projekte
2024-02-20 T1-80
Dėl projekto „Sveikų bendruomenių kūrimas Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
2024-02-20 T1-81
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-02-15 T1-75
Dėl projekto „Salantų gimnazijos stadiono pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo
2024-02-15 T1-76
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių tvirtinimo
2024-02-15 T1-64
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2024-2026 metams sąrašų patvirtinimo
2024-02-15 T1-65
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl Kretingos sporto mokyklos Kretingos sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2024-02-15 T1-66
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. Lapkričio 26 d. Sprendimo nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo“ pakeitimo
2024-02-15 T1-67
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-350 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-02-15 T1-68
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. Sprendimo nr. T2-14 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo
2024-02-15 T1-69
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
2024-02-15 T1-70
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-02-15 T1-71
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, muziejaus tarybos nuostatų, muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo
2024-02-15 T1-72
Dėl Kretingos rajono kultūros ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2024-02-15 T1-73
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais Kretingos r. Vydmantų gimnazijai
2024-02-15 T1-74
Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo
2024-02-14 T1-60
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekto „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkurse
2024-02-14 T1-61
Dėl Kretingos miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo
2024-02-14 T1-62
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos ūkio plėtros investicijų plano patvirtinimo
2024-02-14 T1-63
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2024-02-13 T1-59
Dėl projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2023-07 nr. LAAIF-AM-FK04“ įgyvendinimo
2024-02-13 T1-58
Dėl specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 "Rezervuota stovėjimo vieta" galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2024-02-13 T1-57
Dėl pritarimo projekto „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių tinklo plėtra Kretingos rajone“ įgyvendinimui ir ketinimų protokolo pasirašymui
2024-02-13 T1-56
Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo