Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2023-12-08 T1-381
Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-12-08 T1-382
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-12-07 T1-379
Kretingos rajono savivaldybės taryba sprendimas dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-75 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2023-12-07 T1-380
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-12-06 T1-371
Dėl elgesio ir dalyvių registravimo Kretingos rajono savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų ir komisijų posėdžiuose taisyklių patvirtinimo
2023-12-06 T1-372
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-243 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Plėtoti ir modernizuoti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūrą Kretingos rajono savivaldybėje“ pakeitimo
2023-12-06 T1-373
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo
2023-12-06 T1-374
Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2023-12-06 T1-375
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2024 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2023-12-06 T1-376
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-12-06 T1-377
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-12-06 T1-378
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-12-05 T1-368
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl Kretingos sporto mokyklos Kretingos sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2023-12-05 T1-369
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-12-05 T1-370
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2021-2022 metus aprobavimo
2023-12-05 T1-365
Dėl savivaldybės turto investavimo
2023-12-05 T1-366
Dėl viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-12-05 T1-367
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-12-04 T1-359
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-12-04 T1-360
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo
2023-12-04 T1-361
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-12-04 T1-362
Dėl įgaliojimo Kretingos rajono savivaldybės merui pasirašyti miestų ir miestelių teritorijų ribose esančių valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perdavimo-priėmimo aktus
2023-12-04 T1-363
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2023-12-04 T1-364
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-12-01 T1-358
Dėl komisijos sudarymo
2023-11-24 T1-355
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo
2023-11-24 T1-356
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-11-24 T1-357
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr, T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2023-11-23 T1-354
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-11-21 T1-353
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2023-11-17 T1-352
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-17 T1-348
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-11-17 T1-349
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2023-11-17 T1-350
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-11-17 T1-351
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo Kretingos rajono savivaldybės valdomiems akligatviams ir ne aukštesnės kaip Ds kategorijos pagalbinėms gatvėms urbanizuotose teritorijose finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-11-16 T1-345
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
2023-11-16 T1-346
Dėl pritarimo projekto „Centralizuoto šildymo sistemų dekarbonizavimas“ įgyvendinimui
2023-11-16 T1-347
Dėl pritarimo projekto „Sidabrinės Baltijos atostogos. Tvarios, sidabriniam amžiui palankios, svetingumo ir mėlynojo paveldo infrastruktūros plėtros skatinimas pietų Baltijos teritorijoje“ įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui“ pripažinimo netekusiu galios
2023-11-15 T1-337
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2023-11-15 T1-338
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2023-11-15 T1-339
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2023 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo
2023-11-15 T1-340
Dėl žemės mokesčio sumažinimo už 2023 metus
2023-11-15 T1-341
Dėl projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
2023-11-15 T1-342
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-11-15 T1-343
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-15 T1-344
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-14 T1-336
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo
2023-11-14 T1-330
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus“ pakeitimo
2023-11-14 T1-331
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-11-14 T1-332
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-11-14 T1-333
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-11-14 T1-334
Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Kretingos rajono savivaldybėje
2023-11-14 T1-335
Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų skyrimo premijoms už pasiektus sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams
2023-11-13 T1-327
Dėl keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kretingos rajono savivaldybėje taisyklių ir keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-11-13 T1-328
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-222 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-13 T1-329
Dėl eksperto delegavimo į Klaipėdos regioninę tarybą
2023-11-07 T1-326
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-06 T1-324
Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pareigybių skaičiaus nustatymo
2023-11-06 T1-325
Dėl Kretingos sveikatos centro steigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu
2023-10-13 T1-323
Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo
2023-10-10 T1-320
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo
2023-10-10 T1-321
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-10-10 T1-322
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-10-10 T1-312
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB Kretingos autobusų parko įstatinio kapitalo didinimo
2023-10-10 T1-313
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos turgus“ įstatinio kapitalo didinimo
2023-10-10 T1-314
Dėl Kretingos rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų iš dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-10-10 T1-315
Dėl savivaldybės turto investavimo
2023-10-10 T1-316
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. Sprendimo Nr. T2-292 „Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos kainos nustatymo“ pakeitimo
2023-10-10 T1-317
Dėl pavedimo vykdyti surinktų maisto ir (ar) virtuvės atliekų apdorojimą ir dėl pritarimo projekto „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“ įgyvendinimui
2023-10-10 T1-318
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-10-10 T1-319
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto Bendrosios programos (Nr. 01) priemonių „Gyvenkime saugiai“ ir „Stabdyk nusikalstamumą“ dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-10-09 T1-305
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-10-09 T1-306
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-10-09 T1-307
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:1055) Kretingos m., pirkimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn
2023-10-09 T1-308
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-10-09 T1-309
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2023-10-09 T1-310
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą
2023-10-09 T1-311
Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir pagalbos sutarties pasirašymui
2023-10-05 T1-304
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kretingos muziejaus tarybą
2023-10-05 T1-302
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo
2023-10-05 T1-303
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-10-04 T1-301
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-10-03 T1-299
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2023-10-03 T1-300
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-10-02 T1-298
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl įgaliojimų suteikimo švietimo skyriaus vedėjui“ pripažinimo netekusiu galios
2023-09-25 T1-294
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl narių delegavimo į Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybos narių atrankos komisiją“ pakeitimo
2023-09-25 T1-295
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, tvirtinimo
2023-09-25 T1-296
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
2023-09-25 T1-297
Dėl pritarimo projekto „Kretingos dvaro sodybos spirito varyklos pastato tvarkybos ir kapitalinio remonto darbai“ įgyvendinimui
2023-09-19 T1-293
Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2023-09-15 T1-292
Dėl pritarimo projekto „Kretingos dvaro sodybos spirito varyklos pastato tvarkybos darbai“ įgyvendinimui
2023-09-13 T1-288
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-305 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-13 T1-289
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-304 „Dėl reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasmnimo projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-13 T1-290
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo
2023-09-13 T1-291
Dėl Kretingos sporto mokyklos Kretingos sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2023-09-13 T1-287
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-09-12 T1-277
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybėje vykstančių posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-12 T1-278
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-12 T1-279
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2023-09-12 T1-280
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo