Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2022-11-10 T1-310
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-217 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-10 T1-311
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio skolos nurašymo
2022-11-11 T1-313
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo
2022-11-11 T1-314
Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą
2022-11-11 T1-315
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-11 T1-316
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-14 T1-319
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2021-2030 metais veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-11-14 T1-318
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-316 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2022-11-14 T1-317
Dėl lankytinų vietų pavadinimų suteikimo
2022-11-14 T1-320
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2022-11-14 T1-321
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-14 T1-322
Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos kainos nustatymo
2022-11-15 T1-323
Dėl pritarimo Kretingos istorinės buities rinkinio ginklų ir amunicijos eksponatų nurašymui
2022-11-15 T1-324
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-11-16 T1-325
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-21 T1-326
Dėl pritarimo įgyvendinti tarptautinį projektą
2022-11-23 T1-327
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
2022-11-29 T1-328
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2022-11-30 T1-329
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2022-11-30 T1-330
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-11-30 T1-331
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-12-01 T1-332
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-02 T1-333
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2022-12-06 T1-334
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-12-07 T1-335
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-12-07 T1-336
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-07 T1-337
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-99 „Dėl 2022–2024 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-08 T1-343
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-08 T1-344
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-81 „Dėl įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo“ pakeitimo
2022-12-08 T1-345
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2022-12-08 T1-346
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2022-12-08 T1-347
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tvirtinimo
2022-12-08 T1-338
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo
2022-12-08 T1-339
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-08 T1-340
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-08 T1-341
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-08 T1-342
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2022-12-09 T1-359
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2022-12-09 T1-348
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-12-09 T1-349
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo
2022-12-09 T1-350
Dėl akligatvių pavadinimų suteikimo Vydmantų seniūnijoje
2022-12-09 T1-351
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2022-12-09 T1-352
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-12-09 T1-353
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-284 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2022-12-09 T1-354
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo nr. T2-263 „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo“ pakeitimo
2022-12-09 T1-355
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo
2022-12-09 T1-356
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-09 T1-357
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-12-09 T1-358
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašas
2022-12-12 T1-360
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties keitimui
2022-12-12 T1-361
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-12-12 T1-362
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-303 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-12-12 T1-363
Dėl investicinio projekto „Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato (Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r.) energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę
2022-12-12 T1-364
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos tvirtinimo
2022-12-12 T1-365
Dėl Antano Vaičiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos miesto seniūnijoje
2022-12-12 T1-366
Dėl Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro dalininko teisių perdavimo
2022-12-12 T1-367
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-12-13 T1-368
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-13 T1-369
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo
2022-12-13 T1-370
Dėl vidaus sandorio sudarymo
2022-12-13 T1-371
Dėl projekto "Kasdienybės įprasminimas" įgyvendinimo
2022-12-13 T1-372
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-181 "Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas" pakeitimo"
2022-12-14 T1-373
Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Kretingos rajono gyventojams dydžių nustatymo
2022-12-30 T1-375
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2022-12-30 T1-374
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo
2023-01-06 T1-1
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2023-01-10 T1-2
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2023 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2023-01-10 T1-3
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio
2023-01-10 T1-4
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-01-13 T1-5
Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu
2023-01-13 T1-6
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendime Nr. T2-275 „dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“
2023-01-13 T1-7
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-01-13 T1-8
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-01-13 T1-9
Dėl Kretingos rajono savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-01-13 T1-10
Dėl Kretingos rajono savivaldybės premijų už pasiektus sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-01-16 T1-16
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-434 „Dėl atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatų“ pakeitimo
2023-01-16 T1-17
Dėl atstovų į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdymo organų narius delegavimo
2023-01-16 T1-11
Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
2023-01-16 T1-12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
2023-01-16 T1-13
Dėl Kretingos rajono kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2023-01-16 T1-14
Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti turtą
2023-01-16 T1-15
Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą
2023-01-17 T1-18
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-01-17 T1-19
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-01-19 T1-20
Dėl Kretingos rajono savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-01-30 T1-21
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo
2023-01-31 T1-22
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo
2023-01-31 T1-23
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo
2023-02-08 T1-24
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-02-08 T1-25
Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo
2023-02-08 T1-26
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2023-02-08 T1-27
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos 2022 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai
2023-02-09 T1-28
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2023-02-09 T1-29
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-02-10 T1-32
Dėl patalpų nuomos
2023-02-10 T1-33
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-02-10 T1-34
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2023-02-10 T1-35
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-02-10 T1-36
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-02-10 T1-37
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo