Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2021-03-15 T1-88
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2021-03-15 T1-102
Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-15 T1-101
Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-15 T1-100
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-15 T1-99
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-15 T1-98
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-15 T1-97
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2020 metų veiklos ir finansinei ataskaitai
2021-03-15 T1-96
Dėl įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo
2021-03-15 T1-95
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2021-03-15 T1-94
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-15 T1-93
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo"pakeitimo
2021-03-15 T1-92
Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo bei kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo
2021-03-15 T1-91
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos tvirtinimo
2021-03-16 T1-106
Dėl Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo Kretingos rajone 2021–2023 metais veiksmų plano patvirtinimo
2021-03-16 T1-105
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2021-03-16 T1-104
Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-03-16 T1-103
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo
2021-03-16 T1-107
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2021-03-17 T1-112
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-17 T1-111
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms
2021-03-17 T1-110
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-17 T1-109
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-17 T1-108
Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
2021-03-18 T1-115
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-03-18 T1-114
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų administracijos direktoriaus ir administracijos veiklos ataskaitos
2021-03-18 T1-113
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-08 T1-116
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2021-04-12 T1-117
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-284 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2021-04-12 T1-119
Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklą-daugiafunkcį centrą
2021-04-12 T1-120
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo
2021-04-12 T1-121
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2021-04-12 T1-122
Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo
2021-04-12 T1-123
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-04-12 T1-124
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-04-12 T1-125
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-04-12 T1-126
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-04-12 T1-127
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-04-12 T1-128
Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo
2021-04-12 T1-118
Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų ataskaitų
2021-04-13 T1-133
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų ataskaitų
2021-04-13 T1-134
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2020 metų ataskaitų
2021-04-13 T1-135
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-13 T1-136
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų ataskaitų
2021-04-13 T1-129
Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-13 T1-130
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo
2021-04-13 T1-131
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-04-13 T1-132
Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto išnuomojimo vienerių metų laikotarpiui
2021-04-14 T1-137
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-186 „Dėl pritarimo projektui „Wifi4eu: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“ ir dotacijos susitarimo pasirašymo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-04-14 T1-138
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2020 metų ataskaitų
2021-04-14 T1-139
Dėl Renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-15 T1-140
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“
2021-04-16 T1-149
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo
2021-04-16 T1-150
Dėl Savivaldybės dalies gyvenamojo namo pardavimo
2021-04-16 T1-151
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2021-04-16 T1-152
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų pakeitimo
2021-04-16 T1-153
Dėl viešosioms Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms privalomų veiklos užduočių skyrimo ir leidimo naudoti perviršį
2021-04-16 T1-154
Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-16 T1-155
Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo
2021-04-16 T1-156
Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-04-16 T1-141
Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-16 T1-157
Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-04-16 T1-142
Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-16 T1-158
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo centrui
2021-04-16 T1-143
Dėl UAB „Kretingos turgus“ 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-16 T1-159
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir sudėties tvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-16 T1-144
Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-16 T1-160
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2020 metų ataskaitų
2021-04-16 T1-145
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-16 T1-161
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-16 T1-146
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų ataskaitų
2021-04-16 T1-147
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų ataskaitų
2021-04-16 T1-148
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2021-04-19 T1-165
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-04-19 T1-166
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2020 metų investicijų plano derinimo
2021-04-19 T1-167
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2021-04-19 T1-168
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2021-04-19 T1-169
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 sprendimo Nr. 79 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-19 T1-170
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2021-04-19 T1-171
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-04-19 T1-172
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.T2-194 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
2021-04-19 T1-173
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-19 T1-174
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo
2021-04-19 T1-175
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2021-04-19 T1-176
,,Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą"
2021-04-19 T1-177
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-19 T1-162
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-04-19 T1-163
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2021-04-19 T1-164
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-04-20 T1-178
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. Sprendimo Nr. T2-178 „Dėl projektų pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
2021-04-20 T1-179
,,Dėl leidimo paimti 180,3 tūkst. Eur ilgalaikę banko paskolą iš akcinės bendrovės Šiaulių banko"
2021-04-20 T1-180
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
2021-04-22 T1-181
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Antano Kalniaus nusišalinimo
2021-04-22 T1-182
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo
2021-04-27 T1-184
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-105 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo" panaikinimo
2021-04-27 T1-185
Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-04-28 T1-186
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio jam nustatymo“ pakeitimo
2021-05-12 T1-195
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo bei pavadinimų suteikimo Kretingos miesto seniūnijoje
2021-05-12 T1-187
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2021-05-12 T1-188
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendime Nr. T2-136 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2021-05-12 T1-189
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo