Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2024-03-25 T1-147
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-03-25 T1-148
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-03-25 T1-149
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-04-04 T1-155
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-171
Dėl valstybinės žemės sklypo Turgaus a. 7, Salantai, Kretingos r. sav. nuomos sutarties nutraukimo
2024-04-04 T1-156
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl Kretingos rajono Salantų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos rajono Salantų gimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-172
Dėl valstybinės žemės sklypo Tiekėjų g. 58, Kretinga nuomos sutarties nutraukimo
2024-04-04 T1-157
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos r. gimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-173
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo
2024-04-04 T1-158
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-159
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-156 „Dėl savivaldybės kolegijos sudarymo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-160
Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2023 m. metinio pranešimo (veiklos ataskaitos) tvirtinimo
2024-04-04 T1-161
Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2023 metų veiklos ataskaitos
2024-04-04 T1-162
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos socialinių paslaugų centrui
2024-04-04 T1-163
Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti turtą, adresu Žemaitės al. 1, Kretinga
2024-04-04 T1-164
Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nustatymo
2024-04-04 T1-165
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-04-04 T1-150
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ nuostatų tvirtinimo
2024-04-04 T1-166
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-04-04 T1-151
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos mokyklos-darželio „Pasaka“ vaikystės pedagogikos centro struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-167
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2024-04-04 T1-152
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų tvirtinimo
2024-04-04 T1-168
Dėl SĮ „Kretingos turgus“ 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo
2024-04-04 T1-153
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-169
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos sporto mokyklai
2024-04-04 T1-154
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-04 T1-170
Dėl patalpų nuomos 2024 m. Lietuvos Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos seimo rinkimams
2024-04-05 T1-174
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų tvirtinimo
2024-04-05 T1-175
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos nuostatų tvirtinimo
2024-04-05 T1-176
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Kretingos vaikų ugdymo centro pavadinimo ir nuostatų pakeitimo“ pakeitimo
2024-04-05 T1-177
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono švietimo centro nuostatų tvirtinimo
2024-04-05 T1-178
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos meno mokyklos nuostatų tvirtinimo
2024-04-05 T1-179
Dėl 2020 m. lapkričio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-289 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2024-04-05 T1-180
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2023–2025 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-08 T1-187
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos sporto mokyklos nuostatų tvirtinimo
2024-04-08 T1-188
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Salantų meno mokyklos nuostatų tvirtinimo
2024-04-08 T1-181
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2024-04-08 T1-182
Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius Turgaus a. 7, Salantai, Kretingos r. sav., išdavimo
2024-04-08 T1-183
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinės mokyklos ir Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“ pakeitimo
2024-04-08 T1-184
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-176 „Dėl Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo ir Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-08 T1-185
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų ir Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-08 T1-186
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2024-04-09 T1-189
Dėl projekto „Socialinio būsto plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
2024-04-09 T1-190
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 m. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 m. ataskaitos tvirtinimo
2024-04-09 T1-191
Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo
2024-04-09 T1-192
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2024–2025 mokslo metams nustatymo
2024-04-09 T1-193
Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo
2024-04-10 T1-194
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2023 m. metinio pranešimo (veiklos ataskaitos) tvirtinimo
2024-04-10 T1-195
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T2-31 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2024-04-12 T1-196
Dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
2024-04-12 T1-197
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais Kartenos bendruomenės centrui "Kartena"
2024-04-12 T1-198
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su gamintojų ir importuotojų asociacija „Gamtos ateitis“
2024-04-12 T1-199
Dėl etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo Kretingos rajone 2024–2025 metais veiksmų plano patvirtinimo
2024-04-15 T1-200
Dėl Kretingos rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2024-04-17 T1-203
Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2024-2026 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui
2024-04-17 T1-201
Dėl 2023 m. Kretingos rajono savivaldybės administracijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2024-04-17 T1-202
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2024-04-18 T1-204
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-19 T1-205
Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“
2024-04-19 T1-206
Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kretingos rajono Salantų gimnazijai
2024-04-19 T1-207
Dėl viešosios įstaigos „Minijos futbolo akademija“ 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2024-04-19 T1-208
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl šeimos gydytojų motyvavimo dirbti Kretingos rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-04-22 T1-209
Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“
2024-04-26 T1-210
Dėl Integralios pagalbos paslaugų asmens namuose organizavimo, skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2024-04-29 T1-211
Dėl pavadinimo suteikimo stadionui, esančiam Savanorių g. 23b, Kretingoje
2024-05-06 T1-212
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo
2024-05-09 T1-213
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-05-09 T1-214
Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo
2024-05-09 T1-215
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-05-09 T1-216
Dėl atlygintinų paslaugų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centre kainos nustatymo
2024-05-13 T1-217
Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Erlos g. 4, Salantai, Kretingos r. sav., nuomos
2024-05-14 T1-219
Dėl pritarimo projekto „Vandens maršrutų tinklo vystymas Latvijoje ir Lietuvoje, plėtojant tarpsieninį turizmo produktą www.riverways.eu“ partnerystės sutarčiai
2024-05-14 T1-220
Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo
2024-05-14 T1-221
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2024-05-14 T1-218
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-05-15 T1-222
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-239 "Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo" pakeitimo
2024-05-15 T1-223
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto Žemaitės al. 1, Kretinga, nuomos
2024-05-15 T1-224
Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo
2024-05-15 T1-225
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2024-05-15 T1-226
Dėl savivaldybės būsto, adresu Kęstučio g. 31-2, Kretinga, pardavimo
2024-05-15 T1-227
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-14 "Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo" pakeitimo
2024-05-15 T1-228
Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Žemaitės al. 1, Kretinga, dalių nustatymo
2024-05-15 T1-229
Dėl Kretingos rajono savivaldybės Kretingos miesto, Kretingos ir Žalgirio seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų keitimo
2024-05-15 T1-230
Dėl valstybinės žemės sklypo Rotušės a. 1, Kretinga, nuomos sutarties nutraukimo
2024-05-15 T1-231
Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo Vilniaus g. 37, Kretingos m., dalies nuomos teisę
2024-05-15 T1-232
Dėl pritarimo projekto „Kretingos muziejaus ekspozicijos grafų Tiškevičių rūmuose modernizavimas ir pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ įgyvendinimui
2024-05-15 T1-233
Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus atleidimo iš pareigų
2024-05-16 T1-235
Dėl leidimo įsigyti tarnybinius automobilius
2024-05-16 T1-236
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais Padvarių kaimo bendruomenės centrui „Trys tvenkiniai“
2024-05-16 T1-237
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo
2024-05-16 T1-238
Dėl valstybinės žemės sklypo dalies V. Nagevičiaus g. 13, Kretingos m., nuomos teisės perleidimo
2024-05-16 T1-239
Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Žemaitės al. 1, Kretinga, dalies perdavimo neatlygintinai naudotis Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei
2024-05-16 T1-240
Dėl žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 24, Salantai, Kretingos r. sav., valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo
2024-05-16 T1-241
Dėl 2023 m. Kretingos rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2024-05-16 T1-242
Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo
2024-05-16 T1-234
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo
2024-05-17 T1-243
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2024-05-17 T1-244
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2024-05-17 T1-245
Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Klaipėdos g. 161, Kretinga, nuomos sutarties nutraukimo
2024-05-17 T1-246
Dėl Kretingos rajono švietimo centro organizuojamos ekskursijos „Darbienū dyvū dyvā“ įkainio patvirtinimo