Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2020-12-07 T1-339
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo
2020-12-07 T1-340
Dėl pritarimo indeksuoti įkainį
2020-12-08 T1-341
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2020-12-08 T1-342
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
2020-12-08 T1-343
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-08 T1-344
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2020-12-08 T1-345
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-323 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo" pakeitimo
2020-12-09 T1-346
Dėl sutikimo pertvarkyti turtą
2020-12-10 T1-347
Dėl nuolatinės Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
2020-12-22 T1-348
Dėl Jolantos Girdvainės atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo eiti direktoriaus pareigas
2020-12-22 T1-349
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2021-01-08 T1-2
Dėl tarnybinio nusižengimo
2021-01-08 T1-1
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-11 T1-3
Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu
2021-01-11 T1-5
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
2021-01-11 T1-4
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimo Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-11
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-18
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo" pakeitimo
2021-01-15 T1-8
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-10
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-6
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-105 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo
2021-01-15 T1-13
Dėl 2021 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo
2021-01-15 T1-9
Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo
2021-01-15 T1-17
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2021-01-15 T1-14
Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo
2021-01-15 T1-12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
2021-01-15 T1-15
Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje
2021-01-15 T1-16
Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo
2021-01-15 T1-7
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-20
Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo
2021-01-18 T1-33
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2021 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2021-01-18 T1-31
Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo
2021-01-18 T1-22
Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2021 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2021 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo
2021-01-18 T1-21
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2021-01-18 T1-26
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-24
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-29
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-32
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-18 T1-23
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-01-18 T1-28
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo
2021-01-18 T1-25
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo
2021-01-18 T1-19
Dėl sporto salių panaudos
2021-01-18 T1-27
Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo
2021-01-18 T1-30
Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo
2021-01-19 T1-37
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
2021-01-19 T1-34
Dėl atleidimo nuo dalies mėnesinio mokesčio už mokslą Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklose
2021-01-19 T1-36
Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo
2021-01-19 T1-35
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
2021-01-26 T1-38
Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai
2021-01-26 T1-39
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2019-2022 metams tvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-11 T1-50
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-11 T1-44
Dėl Povilo Černeckio atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų
2021-02-11 T1-42
Dėl skolos pripažinimo beviltiška
2021-02-11 T1-40
Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos
2021-02-11 T1-41
Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Kretingos rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-02-11 T1-51
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje“ pakeitimo
2021-02-11 T1-49
Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2021-02-11 T1-45
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2021-02-11 T1-47
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2021-02-11 T1-46
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2021-02-11 T1-43
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos tvirtinimo
2021-02-11 T1-48
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2021-02-12 T1-52
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2021 metų veiklos plano tvirtinimo
2021-02-12 T1-55
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-02-12 T1-54
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-02-12 T1-56
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-144 "Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo" pakeitimo
2021-02-12 T1-57
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2021-02-12 T1-53
Dėl Kretingos muziejaus 2021 metų veiklos plano tvirtinimo
2021-02-12 T1-60
Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2021-02-12 T1-59
Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2021-02-12 T1-58
Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu
2021-02-15 T1-69
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo
2021-02-15 T1-65
Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas (II etapas)“
2021-02-15 T1-71
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo
2021-02-15 T1-61
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“ pakeitimo
2021-02-15 T1-68
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
2021-02-15 T1-63
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-15 T1-64
Dėl projekto „Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams" įgyvendinimo
2021-02-15 T1-62
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo“
2021-02-15 T1-70
Dėl bendruomeninių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų
2021-02-15 T1-66
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2021-02-15 T1-67
Dėl tarnybinio nusižengimo
2021-02-17 T1-77
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020¬2023 metų korupcijos prevencijos programos 2020 metų priemonių įgyvendinimui irs Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-02-17 T1-74
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo
2021-02-17 T1-72
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių tvirtinimo
2021-02-17 T1-75
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2021-02-17 T1-73
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-17 T1-76
Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo
2021-02-18 T1-78
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-19 T1-79
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties projektui
2021-03-10 T1-86
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo
2021-03-10 T1-85
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2021-03-10 T1-84
Dėl 2021-2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo
2021-03-10 T1-83
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m.gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-10 T1-82
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2021-03-10 T1-81
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl priedo fiziniam asmeniui globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir dydžio nustatymo“ pakeitimo
2021-03-10 T1-80
Dėl 2020-2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo
2021-03-12 T1-87
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo
2021-03-15 T1-90
Dėl leidimo išdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui
2021-03-15 T1-89
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui" pakeitimo