Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2017-02-09 T1-51
Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo
2018-05-22 T1-175
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Voveraitė“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų patvirtinimo
2020-05-18 T1-158
Dėl vidaus sandorio sudarymo
2020-09-09 T1-241
Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo
2020-09-10 T1-242
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-447 "Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo" pakeitimo
2020-09-11 T1-243
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei "Kretingos komunalininkas"
2020-09-14 T1-244
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-302 "Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo" pakeitimo
2020-09-14 T1-245
Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų Žiemos sodo – oranžerijos modernizavimas, pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“ finansavimo
2020-09-14 T1-246
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2020-09-14 T1-247
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo
2020-09-14 T1-248
Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio
2020-09-14 T1-249
Dėl valstybės nematerialiojo ilgalaikio turto nurašymo
2020-09-14 T1-250
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2020-09-14 T1-251
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 "Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo' pakeitimo
2020-09-14 T1-252
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2020-09-14 T1-253
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2020-09-14 T1-254
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono kultūros ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2020-09-14 T1-255
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2020-09-14 T1-256
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2020-09-14 T1-257
Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2020-09-14 T1-258
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2020-09-15 T1-259
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2020-09-15 T1-260
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2020-09-15 T1-261
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-103 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo" pakeitimo
2020-09-15 T1-262
Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo
2020-09-15 T1-263
Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Imbarės seniūnijoje
2020-09-17 T1-264
Dėl patalpų nuomos
2020-10-09 T1-265
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
2020-10-12 T1-266
Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo
2020-10-12 T1-267
Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo
2020-10-14 T1-268
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-10-14 T1-269
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-10-14 T1-270
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2020-10-14 T1-271
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-10-14 T1-272
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo
2020-10-14 T1-273
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-10-16 T1-274
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2020-10-16 T1-275
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2020-10-16 T1-276
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2020-10-16 T1-277
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2020-10-16 T1-278
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai
2020-10-16 T1-279
Dėl komisijos sudarymo
2020-10-19 T1-280
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2020-10-19 T1-281
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2020-10-19 T1-282
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-10-19 T1-283
Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį
2020-10-19 T1-284
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-255 "Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo" pakeitimo
2020-10-19 T1-285
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų pakeitimo
2020-10-19 T1-286
Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo
2020-10-19 T1-287
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2020-10-19 T1-288
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų pakeitimo
2020-10-19 T1-289
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2020-10-19 T1-290
Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo
2020-10-19 T1-291
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2020-10-19 T1-292
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos nuostatų pakeitimo
2020-10-19 T1-293
Dėl Jurgio Ožeraičio gatvės pavadinimo suteikimo Kluonalių kaime, Žalgirio seniūnijoje
2020-10-19 T1-294
Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo
2020-10-19 T1-295
Dėl pritarimo naikinti nervų ligų profilio stacionarines paslaugas Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje
2020-10-20 T1-296
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo
2020-10-20 T1-297
Dėl reprezentacinio Kretingos miesto ar rajono festivalio ar pramoginio renginio statuso suteikimo ir dalinio jo finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-20 T1-298
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2020-10-20 T1-299
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2020-10-22 T1-300
Dėl mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-11-10 T1-301
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2020-11-11 T1-302
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio mėn. 19 d. sprendimo Nr. T2-342 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo" pakeitimo
2020-11-11 T1-303
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB "Kretingos vandenys" įstatinio kapitalo didinimo
2020-11-12 T1-304
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ pakeitimo
2020-11-12 T1-305
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2020-11-13 T1-306
Dėl taksi stotelių įrengimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo tvirtinimo
2020-11-13 T1-307
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-13 T1-308
Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio
2020-11-13 T1-309
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2020 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo
2020-11-13 T1-310
Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą
2020-11-13 T1-311
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-11-14 T1-312
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-11-14 T1-313
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-11-14 T1-314
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo
2020-11-16 T1-315
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo
2020-11-16 T1-316
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo
2020-11-16 T1-317
Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos tvirtinimo
2020-11-16 T1-319
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2020-11-17 T1-320
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos tvirtinimo
2020-12-02 T1-321
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2020-12-02 T1-322
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2020-12-02 T1-323
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2020-12-02 T1-324
Dėl Savivaldybės buto pardavimo
2020-12-04 T1-325
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų pakeitimo
2020-12-04 T1-326
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-340 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-04 T1-327
Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo
2020-12-07 T1-328
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
2020-12-07 T1-329
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-07 T1-330
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2020-12-07 T1-331
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo
2020-12-07 T1-332
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-07 T1-333
Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-07 T1-334
Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis Kretingos rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
2020-12-07 T1-335
Dėl pritarimo projekto ,,Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru
2020-12-07 T1-336
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2020-12-07 T1-337
Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo
2020-12-07 T1-338
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo