Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo komisija

Pirmininkė

  • Kristina Gimžauskaitė-Mažonienė – Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Pirmininkės pavaduotoja

  • Margarita Lipskienė – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Sekretorė

  • Lina Rimkuvienė – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Nariai

  • Zita Abelkienė – Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)
  • Jolita Jasinskienė – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
  • Irma Viluckienė – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė