Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo komisija

Pirmininkė

  • Asta Burbienė – Švietimo skyriaus vedėja

Nariai

  • Dalia Činkienė – Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
  • Rima Ramoškienė – Švietimo skyriaus vyr. specialistė
  • Ingrida Grinevičienė – Kretingos sporto mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  • Eriką Kazlauskienę – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoją

  • Viliją Kontrimę – Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoją neformaliajam švietimui

  • Vaidotą Vaišienę – Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėją