Vedėjas Algimantas Gedvilas

Kab. Nr.: 
302
Tel. : 
+370 445 54605
Mob.: 
+370 655 97325
El. paštas: 
Padalinys:

Einamųjų metų užduotys

 • Rengti procesinius dokumentus teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms.
 • Nagrinėti asmenų skundus, prašymus, pasiūlymus, teikti išvadas ir rengti atsakymų projektus.
 • Dalyvauti savivaldybės Tarybos, savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Derina raštus, adresuotus LR Seimui, Prezidentūrai, Vyriausybei, Seimo kontrolieriui, Vyriausybės atstovui, teismams.
 • Derina rengiamus savivaldybės tarybos sprendimų projektus, administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.