Valytoja Janina Paulauskienė

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų;
 • rankiniu ir mechanizuotu būdu šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, laiptines, langus, sienas;
 • nuvalo dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus;
 • ruošia plaunamus ir dezinfekcijos skiedinius, valo jais tualetus, koridorius, dušus ir kitas tarnybines ir pagalbines patalpas;
 • išneša atliekas ir šiukšles iš tarnybinių patalpų į nustatytą sandėliavimo vietą;
 • pastato šiukšliadėžes, išvalo ir išdezinfekuoja jas;
 • sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje;
 • baigęs darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina, ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • gali dirbti turintis medicinos įstaigos leidimą tuos darbus atlikti;
 • turi mokėti, žinoti ir išmanyti:
 • elektrinių prietaisų sandarą, veikimo principus ir naudojimo tvarką;
 • plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus;
 • elektrosaugos pagrindus;
 • mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;
 • saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus.